Sök Sökhjälp

Publicerade
Arkiv

« Föreg. Nästa »


BrandNews.se
Ansvarig utgivare:   Per Sahlqvist
Webmaster:   Anders Sahlqvist
Redaktion:   Magdalena, Christer, Anders, Per

LEDARE 4/17

Äntligen på rätt spår om det vidgade skyddet


Christer Löfgren 2018-01-30


Ännu ett nummer av BrandNews där vi tvingas prioritera hårt, det finns väldigt mycket att skriva om, många frågor att ställa och mycket att kommentera.

Valet den här gången föll på en variant av uppföljning av det första året med våra två nya domstolar, Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD), med intervjuer med några få som har agerat ombud. Noterbart är att kumulationen blev av, om än hittills i blygsam omfattning. Noterbart är den höga fart som inte minst PMD har lyckats hålla, och det i registreringsärenden för varumärken, men också i t.ex. marknadsföringsrättsliga mål.

PMÖD har tagit sitt praxisbildande på största allvar, i en särskild artikel uppmärksammar vi ett nytänk kring vitesnivåerna i marknadsrättsmålen. Men det blev också ett avgörande där PMÖD:s resonemang går att ifrågasätta eftersom det inte alls går i samklang med praxis kring EU-varumärken, utan man tar stöd i en gammal EU-domstols dom som av många ses som obsolet. Det gällde särskiljningsförmågan hos SOUNDFELT för polyestermaterial. Patent- och registreringsverket ställs därför nu inför ett slags vägval. Skall man följa den nya svenska vägen i praxis eller den EU-harmoniserade väg man sedan länge hade slagit in på?

Ett annat ämne som har hamnat i fokus i detta nummer är skyddet för det vidgade skyddet för de välkända varumärkena. PMD har kommit med flera intressanta domar, varav två kom med i detta nummer.

I en ej överklagad dom ansågs SOFIERO, ölmärket, visserligen ha ett ”visst” vidgat skydd. Varumärket ansågs dock inte så starkt att skyddet även omfattade kaffebönor/malt kaffe.

Oavsett vad man tycker om bedömningen i sak så vill undertecknad lyfta fram PMD:s resonemang. PMD lät nämligen inte genomslaget av den gamla felöversättningen av EU-domstolens Adidas-dom, där kravet på att konsumenterna skall uppfatta ett ”samband” mellan märkena, slå igenom. Felöversättningen har inneburit alldeles för höga krav i svenska domstolar: ett förväxlingsinriktat krav. Rätt översättning skulle vara ”förknippar” eller ”kommer att tänka på”, något som undertecknad har lyft fram otaliga gånger både i ledare och i artikelkommentarer, bl.a. i BN 6/16.

I SOFIERO använder PMD följande varianter för att illustrera den länk som det snyltande/ skadande varumärket skall skapa till det välkända märket:
”förknippar”
”skulle kunna associera”
”tankarna leder i riktning”

I FELIX-domen var PMD också inne på samma spår även om ”samband” fortfarande används som en övergripande benämning. I själva resonemangen hamnar PMD på rätt nivå, oavsett vad man tycker om bedömningen i sak. PMD sa bl.a.
”det är tillräckligt att det yngre kännetecknet, hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument, för tankarna till det äldre varumärket.”
”det finns en uppenbar risk att genomsnittskonsumenten vid åsynen av Nestlés kännetecken kommer att tänka på Orklas FELIX-varumärke.”

Äntligen har alltså våra domstolar hamnat i rätt nivå i resonemangen; det vidgade skyddet är inte en förväxlingsbedömning light där det krävs att konsumenten uppfattar att det finns ett samband mellan de jämförda varumärkena, utan en egen skyddsform där tankebanorna måste vara annorlunda än vid förväxling om man vill följa EU-domstolens praxis - utan felöversättningar. Ett begrepp som är illustrativt och används i EU-domarna är att likheten medför att det snyltande/skadande skapar en mental länk hos konsumenterna till det äldre välkända märket. Var sedan gränsen går, det får vi se. SOFIERO- respektive och FELIX-domen hamnade ju på var sin sida av gränsen.

En annan detalj som måste nämnas är att PMD även passade på att styra in på en väg som leder helt fel i FELIX-domen. Att domstolen skall börja gradera anseende och väga nivå på anseende hos två varumärken mot varandra blir orimligt. PMD slog nämligen, som ett stickspår, fast att Nestlés FELIX-märke har så starkt anseende internationellt att det är tveksamt om de kan tjäna något på att snylta på det gamla svenska FELIX-märkets anseende:
”enligt domstolens mening högst tveksamt om FELIX-varumärkets anseende medför – eller skulle medföra – någon egentlig fördel för Nestlé.”

Att domstolarna kan hamna helt fel i denna typ av resonemang är uppenbart. Att slå fast att ett varumärke har ett anseende/renommé är en sak. Nivån på varumärkenas anseende och renommé är något helt annat och handlar främst om hur märkesinnehavaren genom produkterna och prissättningen uppfyller varumärkeslöftet, och det är ingenting jurister skall försöka gradera.

För övrigt måste det noteras särskilt hur FELIX-fallet sprängde gränser i rättegångskostnader för att vara ett varumärkesrättsligt mål. Nästan 11 miljoner kronor i rättegångskostnader måste anses illustrera den ökade vikt vi sätter på starka varumärken. Frågan är om det var en engångsföreteelse eller början på en accelererande utveckling.

Den som läste Ulla Wennermarks tänkvärda artikel i förra numret om språk och översättningar får en till aspekt på samma fråga när hovrättsrådet Adrian Engman skriver en replik.

Christer Löfgren
Chefredaktör


Bookmark and Share

Tipsa en vän     Skriv ut

BRANDNEWS / PATENTEYE

Den allra sista ledaren i BrandNews och PatentEye


Det är inte utan att man blir lite fuktig i ögonvrån och en konstig känsla sprider sig i...

Läs mer
Endast ok mot den utländska marknaden, Mackmyra får ha en annat innehåll på social medier riktade mot Sverige.
Endast ok mot den utländska marknaden, Mackmyra får ha en annat innehåll på social medier riktade mot Sverige.

LEDARE

Behövs fler officiella kanaler i sociala medier?

Ledare i BrandNews 5/19


I temaartikeln uppmärksammas bl.a. en dom från Patent- och marknadsdomstolen (PMD)...

Läs mer
Bamse kunde inte vinna ond tro-tvist här i landet, han hade haft större chans i EUIPO.
Bamse kunde inte vinna ond tro-tvist här i landet, han hade haft större chans i EUIPO.

LEDARE

Justitiedepartementet är knappast i god tro om ”ond tro”

Ledare i BrandNews 4/19


När vår varumärkeslag har uppdaterats och harmoniserats har det påpekats i...

Läs mer


LEDARE

Då petar vi in ”samband” i historieböckerna

Ledare i BrandNews 3/19


Det verkar som om jag kan sluta tjata, skönt! Ett...

Läs mer


BRANDNEWS

PMÖD betonar ett nytt, fast gammalt verktyg

Ledare i BrandNews 2/19


Den som är orolig för sina ip-rättigheter...

Läs mer


LEDARE

Bevistumskruvarna dras åt

Ledare i BrandNews 1/19


Först drar vi en lättnadens suck. Patent- och...

Läs mer


LEDARE

Betydande värde. När?

Ledare i BrandNews 6/18


Årets sista nummer innehåller del 2 av den...

Läs mer
LEDARE

Nya rejäla tag i praxis

Ledare i BrandNews 5/18


Marknadsrätten är i fokus i detta nummer och...

Läs mer
BRANDNEWS LEDARE 4/18

Det är de små som riskerar att missaVilket krav kan vi ställa på att alla anses ”känna rä...

Läs mer


BRANDNEWS

Länken är på plats!


Ledare i BrandNews 3/2018.

Nu trillar de in i allt högre takt, besluten i...

Läs mer
BRANDNEWS

Att det är svårt, tar dig ingenstans


Ledare i BrandNews 2/2018

Det här är ett historiskt nummer av...

Läs mer


Ledare 1/18

Vilka är egentligen kopiehandlarna?


Ett intressant fenomen under en tid har varit vilka som egentligen är...

Läs mer


LEDARE 6/17

Har tagit nya vägar


Det har i höst kommit domar från Högsta domstolen (HD) och...

Läs mer


LEDARE 5/17

Nya möjligheter som få hittills har utnyttjat


Ungefär en månad har gått med de nya utökade mö...

Läs mer


LEDARE 4/17

Äntligen på rätt spår om det vidgade skyddet


Ännu ett nummer av BrandNews där vi tvingas prioritera hårt,...

Läs mer
LEDARE NR 1/16

Försök hitta rätt från början


I årets första BrandNews är vi lite mer instruktiva än...

Läs mer
LEDARE i nr 4/16

All ni ombud, har ni förutsättningarna klara för er?


Valet av tema för detta nummer av BrandNews var ett av de enklare genom...

Läs mer
LEDARE NR 6/15

Undrar om reklambyråerna kollar?En dom som kom från Marknadsdomstolen (MD) nu i höst aktualiserar...

Läs mer
LEDARE 5/15

När domstolarna negligerar registreringar


När man skriver ledare känner man sig ibland lite tjatig. Nu blir den...

Läs mer
LEDARE NR 4/15

Från husfärg till EU-praxis


När det skall skrivas en ledare bland det första man gör efter...

Läs mer


LEDARE 3/15

Glöm inte bort de lokala rättigheterna


Det pågår ett par internationella tungsviktsmöten om...

Läs mer
Marknadsdomstolen i Gymnasiehuset på Riddarholmen i Stockholm.

LEDARE NR 2/15

Rena vilda västern?


När man lägger ihop en tidning som BrandNews blir slutsatsen ofta att...

Läs mer
PIRATERI

När kommer vi att få se var gränsen går?


Det är intressant att följa Stockholms tingsrätts väg fram...

Läs mer
LEDARE

Ett händelserikt år


När jag knåpade ihop ledaren för nr 1 i år var det med...

Läs mer

Varumärken ska inte rädda design

Är en registrering delvis en illusion?

En ny era - men lite gammalt dröjer kvar

Parodi - Hur kulturellt är det egentligen?

Härligt!
Det händer saker som kommer att påverka oss

En minisummering … och hur blir det med våra domare?

Kan din varumärkesregistrering bli en papperstiger?

Språkförbistring och översättningseffekter

EU-designskydd - Hur väsentligt är det?

Föräldrar – ett varumärke bland alla andra

Kort summering av året som gick och förväntningar på det nya

Fastna inte i gamla invanda spår

Klavertramp i Astrid Lindgrens namn

Man blir lite matt

Konsten att snylta med finess

Meningsfulla undersökningar?

Såväl Reklamombudsman som tunga rättsfall

SAAB-märket i gråzon

En era är över ...

Ta smällen eller bli ”Smitaren”

Varumärken är mjuka, firmabilar är hårda

KALENDER (klicka här för att se allt)

Det finns inga kommande händelser i kalendern.

Vinge 16

Market research

Prenumerera

Senaste numret av BrandNews

Senaste numret av PATENTEYE
sandart

gulliksson