Sök Sökhjälp

Publicerade
Arkiv

« Föreg. Nästa »


BrandNews.se
Ansvarig utgivare:   Per Sahlqvist
Webmaster:   Anders Sahlqvist
Redaktion:   Magdalena, Christer, Anders, Per

BRANDNEWS LEDARE 4/18

Det är de små som riskerar att missa


Christer Löfgren 2018-10-17


Vilket krav kan vi ställa på att alla anses ”känna rätten”? Som bekant är det inte något hållbart argument att man ”inte visste att man inte fick göra så” när man åker dit för snatteri eller varumärkesintrång. Man anses känna till vad som sägs i våra regelverk, även om man aldrig har varit nära en juristutbildning av något slag.

Mot den bakgrunden är det intressant att läsa några paragrafer i propositionen med ändringarna i varumärkeslagen m m. Ändringar som vi har extra fokus på i detta nummer och som träder i kraft vid årsskiftet. Regeringen, alltså experterna på Justitiedepartementet, har ett synsätt som förvånar. Man har valt att gömma en helt avgörande förutsättning för att tillämpa en av de helt nya lagreglerna i propositionen. Därmed sätter man helt och hållet sitt hopp till Patent- och registreringsverket (PRV) och deras informationsspridning för att denna högst centrala nyhet skall få rätt effekt. En miss i informationen kommer högst sannolikt att leda till rättsförluster för enskilda och småföretagare. För hur många av dessa mindre aktörer sätter sig och går igenom propositionen om deras registrering ifrågasätts eller anlitar sakkunnigt ombud? Svaret är att många gör det inte.

Vad är det då detta handlar om? Det gäller en ändring som anses central för vårt moderna varumärkessystem, nämligen att skydd endast skall ges till varumärken som de facto används och i den utsträckning de används. Det införs alltså en här i landet ny variant av användningstvång (den finns redan på EU-nivå). Den som med stöd av en egen registrering vill få någon fälld för intrång eller häva en ny registrering måste kunna visa att det egna märket har använts för de i målet/ärendet aktuella varorna och tjänsterna.

Om märket inte använts för ”rätt” varor/tjänster ges inget skydd, dvs ingen ensamrätt, trots registreringen för dessa varor och tjänster.

Så då till haken. Trots att lagtexterna är formulerade som att användningstvånget är absolut och något innehavaren av ensamrätten skall tänka på och bevisa, och alltså skall tillämpas av PRV/domstolarna oavsett, så är det inte fallet. Användningstvånget kan bara aktiveras av innehavaren av den nya registreringen som är utsatt för ett hävningsförsök eller den påstådda intrångsgöraren. Men detta ”måste” för den jagade framgår endast av propositionen, inte av lagtexten!

Fast det kanske är så enkelt att man på Justitiedepartementet förutsätter att folk här i landet är smartare än gängse EU-medborgare; i EU-reglerna är ”måste” för att aktivera användningstvånget uttryckligen nämnt.

Notera att det finns oändligt med exempel där registreringar är mycket vidare än vad märkena används för, och därmed nu blir delvis verkningslösa. Därmed är det också en stor kostnad för många som i praktiken inte fyller någon funktion.

Vi uppmärksammar ett mål som till synes borde kunna lösas enkelt, men det blev många olika frågor som bedömdes. Vi fick också ett intressant exempel på vilken bevisning som krävs för att aktivera RB35:5, alltså att domstolen helt enkelt bara slår fast vad som är skäligt skadestånd. I det här målet var två vittnesmål inte tillräckligt när Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) tog upp målet. Det gäller MORRIS STOCKHOLM vs MORRIZ of SWEDEN, läs mer på sidan 11.

Köpsituationen har länge varit en utgångspunkt för marknadsrättsliga bedömningar. Inom varumärkesrätten har den inte varit relevant tidigare, förväxlingsbedömningen har något förenklat uttryckt kunnat avgöras ”före” köpsituationen. Men hösten 2017 lät Högsta domstolen köpsituationen få en helt avgörande effekt i målet om LF-loggan.  Nu har vi fått ett liknande resonemang av PMÖD i invändningsärendet kring ICELL (läs mer på sid 27) om än inte med samma avgörande betydelse. BrandNews konstaterar att sammanvävningen av marknadsrätten och varumärkesrätten fortsätter.

Den som tycker att vi har med lite för lite reklamjuridik har rätt, men det kommer att åtgärdas framöver.

Christer Löfgren
Chefredaktör

Bookmark and Share

Tipsa en vän     Skriv ut

BRANDNEWS / PATENTEYE

Den allra sista ledaren i BrandNews och PatentEye


Det är inte utan att man blir lite fuktig i ögonvrån och en konstig känsla sprider sig i...

Läs mer
Endast ok mot den utländska marknaden, Mackmyra får ha en annat innehåll på social medier riktade mot Sverige.
Endast ok mot den utländska marknaden, Mackmyra får ha en annat innehåll på social medier riktade mot Sverige.

LEDARE

Behövs fler officiella kanaler i sociala medier?

Ledare i BrandNews 5/19


I temaartikeln uppmärksammas bl.a. en dom från Patent- och marknadsdomstolen (PMD)...

Läs mer
Bamse kunde inte vinna ond tro-tvist här i landet, han hade haft större chans i EUIPO.
Bamse kunde inte vinna ond tro-tvist här i landet, han hade haft större chans i EUIPO.

LEDARE

Justitiedepartementet är knappast i god tro om ”ond tro”

Ledare i BrandNews 4/19


När vår varumärkeslag har uppdaterats och harmoniserats har det påpekats i...

Läs mer


LEDARE

Då petar vi in ”samband” i historieböckerna

Ledare i BrandNews 3/19


Det verkar som om jag kan sluta tjata, skönt! Ett...

Läs mer


BRANDNEWS

PMÖD betonar ett nytt, fast gammalt verktyg

Ledare i BrandNews 2/19


Den som är orolig för sina ip-rättigheter...

Läs mer


LEDARE

Bevistumskruvarna dras åt

Ledare i BrandNews 1/19


Först drar vi en lättnadens suck. Patent- och...

Läs mer


LEDARE

Betydande värde. När?

Ledare i BrandNews 6/18


Årets sista nummer innehåller del 2 av den...

Läs mer
LEDARE

Nya rejäla tag i praxis

Ledare i BrandNews 5/18


Marknadsrätten är i fokus i detta nummer och...

Läs mer
BRANDNEWS LEDARE 4/18

Det är de små som riskerar att missaVilket krav kan vi ställa på att alla anses ”känna rä...

Läs mer


BRANDNEWS

Länken är på plats!


Ledare i BrandNews 3/2018.

Nu trillar de in i allt högre takt, besluten i...

Läs mer
BRANDNEWS

Att det är svårt, tar dig ingenstans


Ledare i BrandNews 2/2018

Det här är ett historiskt nummer av...

Läs mer


Ledare 1/18

Vilka är egentligen kopiehandlarna?


Ett intressant fenomen under en tid har varit vilka som egentligen är...

Läs mer


LEDARE 6/17

Har tagit nya vägar


Det har i höst kommit domar från Högsta domstolen (HD) och...

Läs mer


LEDARE 5/17

Nya möjligheter som få hittills har utnyttjat


Ungefär en månad har gått med de nya utökade mö...

Läs mer


LEDARE 4/17

Äntligen på rätt spår om det vidgade skyddet


Ännu ett nummer av BrandNews där vi tvingas prioritera hårt,...

Läs mer
LEDARE NR 1/16

Försök hitta rätt från början


I årets första BrandNews är vi lite mer instruktiva än...

Läs mer
LEDARE i nr 4/16

All ni ombud, har ni förutsättningarna klara för er?


Valet av tema för detta nummer av BrandNews var ett av de enklare genom...

Läs mer
LEDARE NR 6/15

Undrar om reklambyråerna kollar?En dom som kom från Marknadsdomstolen (MD) nu i höst aktualiserar...

Läs mer
LEDARE 5/15

När domstolarna negligerar registreringar


När man skriver ledare känner man sig ibland lite tjatig. Nu blir den...

Läs mer
LEDARE NR 4/15

Från husfärg till EU-praxis


När det skall skrivas en ledare bland det första man gör efter...

Läs mer


LEDARE 3/15

Glöm inte bort de lokala rättigheterna


Det pågår ett par internationella tungsviktsmöten om...

Läs mer
Marknadsdomstolen i Gymnasiehuset på Riddarholmen i Stockholm.

LEDARE NR 2/15

Rena vilda västern?


När man lägger ihop en tidning som BrandNews blir slutsatsen ofta att...

Läs mer
PIRATERI

När kommer vi att få se var gränsen går?


Det är intressant att följa Stockholms tingsrätts väg fram...

Läs mer
LEDARE

Ett händelserikt år


När jag knåpade ihop ledaren för nr 1 i år var det med...

Läs mer

Varumärken ska inte rädda design

Är en registrering delvis en illusion?

En ny era - men lite gammalt dröjer kvar

Parodi - Hur kulturellt är det egentligen?

Härligt!
Det händer saker som kommer att påverka oss

En minisummering … och hur blir det med våra domare?

Kan din varumärkesregistrering bli en papperstiger?

Språkförbistring och översättningseffekter

EU-designskydd - Hur väsentligt är det?

Föräldrar – ett varumärke bland alla andra

Kort summering av året som gick och förväntningar på det nya

Fastna inte i gamla invanda spår

Klavertramp i Astrid Lindgrens namn

Man blir lite matt

Konsten att snylta med finess

Meningsfulla undersökningar?

Såväl Reklamombudsman som tunga rättsfall

SAAB-märket i gråzon

En era är över ...

Ta smällen eller bli ”Smitaren”

Varumärken är mjuka, firmabilar är hårda

KALENDER (klicka här för att se allt)

Torsdag 15/10
IP Case Law Conference (EUIPO)
Fredag 16/10
IP Case Law Conference (EUIPO)
Torsdag 3/12
SIPLR Event 2020

Vinge 16

Market research

Prenumerera

Senaste numret av BrandNews

Senaste numret av PATENTEYE
sandart

gulliksson