Sök Sökhjälp

Publicerade
Arkiv

« Föreg. Nästa »


BrandNews.se
Ansvarig utgivare:   Per Sahlqvist
Webmaster:   Anders Sahlqvist
Redaktion:   Magdalena, Christer, Anders, Per

BRANDNEWS

m&m i problem, är förväxlingsbart med m


Christer Löfgren 2013-06-26

Det verkar inte vara m&m's World i Sverige.
Det verkar inte vara m&m's World i Sverige.

HOVR – Efter Marknadsdomstolens dom 2010 och tingsrättens dom förra året kunde Mars marknadsföring av m&m-produkter här i landet rulla på för fullt. Nu kan det bli problem! Svea hovrätt har slagit fast att Krafts (Marabou) m-märke var och är inarbetat samt att m&m-märket är förväxlingsbart med m-märket. Domen gäller endast registreringars giltighet, men nu har dörren för en stämning för varumärkesintrång från Kraft öppnats på vid gavel. 

De två internationella giganterna Kraft och Mars har stridit i flera år på svensk mark kring de snarlika godisprodukterna ”m” respektive ”m&m”. Krafts m-produkt lanserades av Marabou 1957 och Mars m&m lanserades 1941, men i Sverige först 2009.

Deras olika varumärkesregistreringar i flera länder har skapat kollisioner vilket ledde till ett avtal mellan dem som innebar att de undvek krångel genom att Kraft sålde sin m-produkt i Sverige, Norge och Finland – och inte i andra länder, För Mars gällde det motsatta för m&m-produkterna. Man har dock kunnat köpa m&m-produkter i tax-free och på färjor. År 1998 upphörde avtalet och 2009 lanserades m&m-produkterna här i landet av Mars.

Kraft (Marabou) stämde Mars för att häva deras varumärkesregistrering samt försökte utan framgång få stopp på m&m-försäljningen i ett annat mål i Marknadsdomstolen.

I tingsrätten vann Mars, deras registrering överlevde i relevanta delar och de lyckades samtidigt häva Krafts m-registrering helt.

En kärnfråga i fallet var om Krafts m-märke hade ett inarbetningsskydd 1996 när Mars ansökte om sin varumärkesregistrering, och om m-märket fortfarande är det. I den delen ansåg tingsrätten att bevisningen inte räckte och därför fanns inget möjligt hinder mot Mars varumärkesregistrering när den söktes.

Domen överklagades till Svea hovrätt, som började med frågan om Kraft hade uppfyllt användningstvånget för sin m-registrering. Efter ett kort resonemang höll hovrätten med tingsrätten och hävde Krafts registrering pga att användningstvånget inte var uppfyllt.

I nästa steg blev då frågan om Kraft hade en inarbetad rätt till m-märket, såväl när Mars varumärkesansökan gjorde 1996 som nu. Hovrätten pekade på att det under första halvan av 1990-talet såldes runt två miljoner m-förpackningar per år i Sverige, samt att marknadsföringen var omfattande. Enligt undersökningar från den tiden hade cirka 80 procent av konsumenterna hade kännedomen om produkten. Hovrätten poängterade emellertid att bevisningen inte omfattade m-märket som sådant.
”Även om stor försiktighet bör iakttas när det gäller att dra slutsatser beträffande ett känneteckens inarbetning utifrån indirekt bevisning om graden av produktkännedom, anser hovrätten att det i ett fall som detta framstår som uteslutet att en så hög grad av produktkännedom som utredningen visar skulle kunna uppnås utan att övervägande delen av de konsumenter som uppger sig ha kännedom om produkten också vet att den säljs under kännetecknet m och att detta därmed indikerar varans kommersiella ursprung.

Kraft hade och har därmed ett inarbetningsskydd för m-märket.


m:et som sådant, utan förpackningen, anses var inarbetat.
m:et som sådant, utan förpackningen, anses var inarbetat.

Frågan var då om m&m-märket var förväxlingsbart med m-märket? Hovrätten förklarade att:
”Hovrätten kan konstatera att såväl m som m&m’s innehåller den gemena bokstaven m i fet stil med ett typsnitt som ger intrycket av att vara detsamma. Frågan är då om det därpå följande &-tecknet, det andra m:et, apostrofen och genitiv-s är tillräckligt för att undvika förväxling.”

Efter att ha pekat på en marknadsundersökning från 2009 som visade att 38 procent av respondenterna trodde att m och m&m tillverkades av samma företag, blev hovrättens sammanlagda bedömning följande:
”Under dessa nu nämnda förhållanden finns det enligt hovrättens mening en risk att m&m´s förväxlas med m på det sättet att omsättningskretsen kan tro att de chokladdragerade nötterna som säljs under dessa kännetecken kommer från samma företag eller i vart fall företag med ekonomiska band.”

De två varumärkena var alltså förväxlingsbara när Mars ansökte om registreringen av m&m-märket; märket skulle därför aldrig ha registrerats och hovrätten hävde m&m-registreringen i sin helhet.

En fd varumärkesregistrering enligt hovrätten.
En fd varumärkesregistrering enligt hovrätten.

Fortsättningen blir nu högintressant eftersom denna dom öppnar vägen för Kraft att stoppa m&m-märket i Sverige – eftersom de bedöms vara förväxlingsbara innebär ju Mars användning av m&m-märket rimligtvis varumärkesintrång!

Kan bli en sällsynt syn på den svenska marknaden.
Kan bli en sällsynt syn på den svenska marknaden.

Det finns förstås många fler detaljer att ta upp ur denna dom, och det kommer i kommande nummer av tryckta BrandNews.

Not: i tryckta BrandNews 7/10 kan du läsa mer om MD-domen och i nummer 5/12 finns en utförlig artikel om tingsrättens dom.

Målnr T-7141-12

Bookmark and Share

Tipsa en vän     Skriv utTetraPak


BRANDNEWS

Normbrytande SKODA-bilar liknar rullvagnar

PRV – Kan en rullvagn anses lik en SKODA-bil? Svaret är ja om man ser till ett nyligen taget beslut på Patent- och registreringsverket (PRV) när man sa nej till registrering av...

Läs mer
Mitt i det första svenska rörelsevarumärket.
Mitt i det första svenska rörelsevarumärket.

BRANDNEWS

Miljömärke var först hos PRV

PRV – Det hittills enda ansökta rörelsevarumärket vid Patent- och registreringsverket (PRV) behövde drygt tre veckor för att bli registrerat. Nu är mä...

Läs mer


PATENTEYE

Datorimplementerade uppfinningar i EPO och Kina

EPO – Vilka möjligheter finns att få patent på datorimplementerade uppfinningar? Det slutliga svaret kanske du inte får förrän du har fått en ansökan...

Läs mer


BRANDNEWS

Chanels 1957 fick nej

PRV – För 3.745 kronor kan du köpa 200 ml av Chanels parfym...

Läs mer


I PMD och PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 47

Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej...

Läs mer
Nekad registrering pga skyddad statlig beteckning.

BRANDNEWS

AAE är en skyddad statlig beteckning

PRV – UPPDATERAD. Patent- och registreringsverket (PRV) har en uppmä...

Läs mer


I PMD och PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 46

UPPDATERAD, Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej...

Läs mer


PATENTEYE

Nya numret av PatentEye 4/19


Bland det du kan läsa mer om i PatentEye 4/19:

Magnus Aspeby rapporterar om...

Läs mer
Inte registerbara för sig, men tillsammans i den här loggo-formen gick det bra.

BRANDNEWS

FOLKETS PARK och FOLKETS HUS är inga varumärken

PRV – Visst känns Folkets park och Folkets hus som något...

Läs mer


BRANDNEWS

EU och Kina överens om geografiska ursprungsbeteckningar

EU – Den årliga exporten av livsmedel, inklusive drycker, frå...

Läs mer
Bodil Ehlers, Stefan Widmark och Ia Modin.

BRANSCHNYTT!

Widmark, Ehlers och Modin till Westerberg & Partners


Westerberg & Partners växer; advokaterna Stefan Widmark och Bodil...

Läs mer
Mackägarens hävda registrering.

BRANDNEWS

UNO-X tillbaka i domstol

PMD – Det var 13 år sedan senast, men nu är UNO-X tillbaka i...

Läs mer


I PMD och PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 45

Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej...

Läs mer


PATENTEYE

Upphovsrätt vs ”läran om social adekvans”

PMÖD – I Patent- och marknadsdomstolen (PMD) fälldes den...

Läs mer


I PMD och PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 44

Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej...

Läs mer
Förbjuden.

BRANDNEWS

Mackmyra snubblade på ”bildregeln”

PMD – UPPDATERAD. En av reglerna i Alkohollagen som innebär en stark...

Läs mer
En del av det förbjudna.

BRANDNEWS

Ackermann fälls för vilseledande marknadsföring

PMD – Högintressant när information om behandlingsteknik och...

Läs mer
Det sökta och nekade varumärket.

BRANDNEWS

Även en liten krona är en krona

PRV – Inom vissa produktgrupper fungerar det att ha med en kunglig krona...

Läs mer


BRANDNEWS

Trianglar som varumärken

PRV – Två dagar i rad avgjorde Patent- och registreringsverket...

Läs mer
Upphovsrättsligt skyddad TLC-logga, men LCC-loggan klampade inte in i skyddet.

BRANDNEWS

Loggor i upphovsrättstrid

PMD – Om det blir tvister kring loggor är det normalt som varumä...

Läs mer


I PMD och PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 43

Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej...

Läs mer


BRANDNEWS

Nya numret av BrandNews, 4/19


Skydd av formgivning är alltid intressant och inte helt lätt....

Läs mer


BRANDNEWS

Pirellis cirkel ”för enkel”

PRV – Hur komplicerad måste en figur vara för att kunna...

Läs mer


BRANDNEWS

ViaSat vill häva VIASAT

PMD – De är nästan jämngamla, amerikanska ViaSat är...

Läs mer


BRANDNEWS

Ond tro och kampen om VÄRNAMO VINMÄSSA

PRV – Den 19 oktober äger VÄRNAMO MUNSKÄNKARS VINMÄ...

Läs mer


PATENTEYE

Autoliv lyckades inte få Volvos stämning avvisad

PMÖD – Volvo Personvagnar stämde Autoliv för brott mot...

Läs mer


I PMD och PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 42

Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej...

Läs mer
Hälften ja och hälften nej till den här varumärkesansökan.

BRANDNEWS

Hermés var smarta, när vi tänker olika

PRV – Vi ser så olika på registrerbarhet inom EU. Ännu...

Läs mer
Mer udd i filmen än i PMD för HOBBIT-märket.

BRANDNEWS

HOBBIT-registreringen uddlös i kampen mot HOOBIT

PMD – Fyra dagar för tidigt, det kan man konstatera att beslutet i...

Läs mer


BRANSCHNYTT!

Johan Sjöbeck till Ports Group


Efter många år på Groth & Co börjar jurist Johan...

Läs mer


I PMD och PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 41

Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej...

Läs mer
Oenigt om förväxlingsrisken mellan de här två loggorna.

BRANDNEWS

TIMBERZ-logga snubblar på TIMBERLAND-logga

PMD – Extremt sällsynt. Frågan är om det tidigare har...

Läs mer
Smögenlax-logga, varumärkesansökan gällde endast sjävla ordet.

BRANDNEWS

SMÖGENLAX kan inte registreras

PRV – Den spännande satsningen på landbaserad laxodling som...

Läs mer
Ett ogiltigförklarat varumärke.

BRANDNEWS

Nej Roxtec, det är bara er tekniska lösning

TRIB – Anmärkningsvärt! Hur kan inte figuren du ser på...

Läs mer
Adjektiv och verb som varumärken.

BRANDNEWS

TOPNOTCH, KLIRA och KIRRA

PRV – Adjektiv och verb som varumärken. En ledtråd för...

Läs mer


BRANDNEWS

En miljon kronor räcker

PMD – Kanadensiska Norwood Industries vände sig till Patent- och...

Läs mer


I PMD och PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 40

Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej...

Läs mer
Varumärket som gav EU-domstolen möjligheten att undervisa alla om domstolkning.

BRANDNEWS

EU-domstolen försöker få alla att förstå ond tro

EUD – Aldrig har EU-domstolen varit så övertydlig när det...

Läs mer
Handtag som saknar särskiljningsförmåga.

BRANDNEWS

3D-varumärke som saknade särskiljningsförmåga

PMD – Kravet för att man skall få registrera 3D-varumäken...

Läs mer

Många klavertramp för lekmer.se

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 39

Skojar tyska BGH med oss?

Mer färgfall: VITA, ett varumärke

JOHN SILVER besegrade JOHN WHITE

Varumärkeseffekter av EU:s nya regler om säkerhetsförslutning av läkemedel

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 38

Alsén Design och H&M sluter fred om MORRIS

Kronhöffer, Wilow och Gram till Next

Dyrt överklagande för Fastcom

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 37

RITALIN-kopia förbjuds inte

Paris får inte registrera turistlogga i Sverige

Helena Åkesson till Bergenstråhle

27 företag, privatpersoner och pastorat stämmer Mangold Fondkommission

Östgötatrafikens positionsmärken till EU-domstolen

Oxycodone/Naloxone Sandoz innebär patentintrång, men bara hypotetiskt

Nya numret av PatentEye, 3/19

Tommy Vikholm till Groth

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 36

Reneé Åhlund till Bergenstråhle

Men…HALLANDS CIDER hindrades av HALLANDS FLÄDER

Ännu ett GRISSLEHAMN-avgörande

Emma Tibell ny på Bergenstråhle

Skyddad brukskonst, men inget intrång

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 35

NORRLAND går bra som varumärke för streetware

Pär Eliasson Zucco blir vd för Bergenstråhle & Partners

Christopher Tehrani till Cirio

Swedish Music Hall of Fame-statyetten kan fortsätta delas ut

Varningsklockan ringer på PMÖD

Åhusöl nej, Sortera ja

Nya numret av BrandNews, 3/19

IIC:s uppdaterade reklamregler, för alla även på webben

Wikipedia har ett mycket begränsat bevisvärde

PMÖD betonar ett nytt, fast gammalt verktyg

GRISSLEHAMN hindrade inte registrering av GRISSLEHAMNSDAGEN

Att vrida eller inte vrida en slalomkäpp

Bilfirma registrerade DONKEN för restaurangtjänster

Magnus Ahlgren ny chefsjurist på PRV

Bamse kunde inte skydda DUNDERHONUNG

IPQ blir en del av Rouse

Vinmärket TIRRENO förbjöds

GAINOMAX vann mot GAINMAXX

Även 3:e och sista ronden i loggostriden till Coca-Cola

Vinst för ELFLUGAN även i PMÖD, men något begränsad

Stefan Johansson ny tf chef för Patent- och marknadsdomstolen

Apple fick nej, ingen registrering av FACE ID

Adidas har inte förlorat sina tre streck

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 25

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 24

Nya numret av PatentEye, 2/19

Ann-Charlotte Söderlund Björk till expertgrupp

Inte ens nära när Red Bull jagade Tigerking

Varumärkesregistrering för ENTOMBED hävd

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 23

HD har täppt till luckan för piratkopiehandlare

Kan bli fritt fram för CROCS-kopior och -plagiat

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 22

RADIO NOSTALGI både svenskt och franskt

KONA – jo, en elcykel är en cykel

IOGT-NTO fällda för telemarketing av MILJONLOTTERIET

Inga relevanta argument om CRISEQ

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 21

Ensamrätt till en ljusblå färgnyans

En kunglig krona i varumärket – då blir det nej

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 20 UPPDATERAD

PMD tänker helt nytt i piratkopiejakten

Svagt skydd för geografiska varumärken som GRISSLEHAMN

Villkorlig dom och dagsböter för DANDELION-kopior

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 19 UPPDATERAD

Nya numret av BrandNews, 2/19

Fotbollförbundet fick nej om den GULA VÄGGEN

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 18

Immaterialrättens dag

Tullverket stoppade 800 kg SKF-kopior

Rekordartat, både anmälningarna och störningsavgiften

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 17

EU-domstolen smet undan

PMÖD måste övertalas

Ny immaterialrättsnischad byrå, Advokatfirmæt GjessingReimers

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 16

Värmdö kommun hade inte 3.000 kronor på kontot

Personligt ansvar för vd, fälls för miljömarknadsföring

Oenig PMD anser att ebox innebär intrång i eboks

Maskinöversättning duger inte

Rockwool gav upp och avregistrerade ep-patentet

Försöket att få cancerläkemedlet ONTRUZANT förbjudet misslyckades

Vi har ett beskrivande varumärke sa Aleris

Woodisol förlorade och lyckades inte ge igen

ABU KASS stannar i svenska händer

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 15

Ett kollektivmärke kan inte få vidgat skydd

Parallellimporten från Storbritannien upphör när Brexit slår till

Nya numret av PatentEye, 1/19

Inter stämmer inte Beckhams Inter

Bevistumskruvarna dras åt

Richard Wolff tillbaka på Valea

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 14

Från 197 miljoner kronor i skadestånd till ett krossat patent

Dag Stålhandske ny på Groth & Co

Både Chanel och Vuitton förlorade

Stickprovsbevisning, nej tack igen

Wellington får ensamrätt till klockan de slog igenom med

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 13

GAMVIK kan i framtiden bli något mer

Kina kryper allt närmare USA, och Ericsson är kvar på tio-i-topp

Även Kanada

Andrew Hammond ny vd på Valea

Monster gick bet på Smakbrukets gaffel

WO-seger för ATG

ICC lyfter riskerna med piratkopior på Internationella konsumentdagen

TIC TAC-burkens slutliga vinst

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 12

Klara besked – MANHATTAN-mönstret kan registreras som varumärke

En disclamer kan man strunta i

STATIONSTORNET inte förväxlingsbart med STATIONSSTADEN

Om Brexit-effekter på PRV

Kände kocken Jureskogs logga stod pall tack vare bl.a. en ostkant

Vinnare av MIP Awards

Peter Burö till KIPA

Swemac vs SWEMAC utan bevisning

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 11

Det gamla stereo-märket AIWA hävs

Nya numret av BrandNews, 1/19

Ett i tiden obegränsat patentlicensavtal kan inte sägas upp utan skäl

Carl Wendt ny på Groth & Co

Det finns en likhet mellan bildäck och elektronisk navigering

Apoteksgruppen vann MELATONIN-tvisten

NY PRAXIS – svartvit registrering omfattar inte längre alla färger

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 10

Ta interimistiska förbud på allvar

FÖRETAGARNA satte stopp för WEBBFÖRETAGARNA

Nej, du kan inte kräva auktoriserad översättning

PROGNOSIS och handelsbolaget

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 9

PURE OATIE-logga är förväxlingsbar med OATLY

Men tre kronorna slank igenom 2015

Även tre kronor på rad

LEGOLAS.BET-tvisten förlikt

Udda när Alfa Laval vinner över 3Nine

APPLE-loggan – som äpplen och päron

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 8

Chefen på PMD, Anders Dereborg, slutar

Uppfinnaren ångrade sig, men det var försent

Nej till VISIT LAPLAND

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 7

Inget prövningstillstånd för Chanel

Nu har du din chans att påverka patentsystemet!

Första månaden…0

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 6

Snurrigt och fel om BIG MAC

Betydande värde. När?

PROFFSMAGASINET hävs delvis

Leverantör till IKEA friad från intrångspåstående

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 5

Polarn O. Pyret – en vinnare

ANICURA – imponerande

Nya numret av PatentEye, 6/18

Det var kanske enklare att döma i Let’s Dance

Sanna Wolk och David Leffler till nystartade Cirio

Nu blir det fler FYND! i vinannonserna

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 4

Ännu en domstolsseger för RED BULL

ACHTUNG!

NALU vs NAU

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 3

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 2

Är BLUSH förväxlingsbart med LUSH?

Jesper Sellin till Potter Clarkson, som öppnar större i Stockholm

Fälld i PMD, friad i PMÖD, men…

Återvinning av LCD-skärmar i PMD

Anytime var starkare än Everytime i gymstrid

Två Hobbit-vinster

Testa din figur mot sökta och registrerade

Bara en reklamfras

GÜVEN – korv kolliderar inte med pizzeria

Somna hoppas nog att det är en mardröm

Nya numret av BrandNews, 6/18

Berg-o-dalbana för Hyundai och GENESIS för leksaksbilar

RAIDEN och ond tro i längdskidspåren

Monique Wadsted - ny partner på Bird & Bird

Dags att fräscha upp tyskan?

Lilla teknikkonsulten Peanta i Älta vann patenttvist mot danska Aarsleff

Ernst Billgren stämmer tidigare samarbetspartner för kopior

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 50

CRISP ROLLS innebär inte intrång i KRISPROLLS

Nya numret av PatentEye, 5/18

Nya rejäla tag i praxis

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 50

Malterserkorset i ordenstrid om registrering, och nytt om färger

Påsklämman kommer inte upp i PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 49

Lägga skattepengar på det här!

Allnex får nix – deras färgmärke registreras inte, och inte heller FILKVARG

HD om PMÖD:s dom…alla rätt

C-TYPE-kopia från Bohuslän fick Jaguar att stämma för intrång

Nya numret av BrandNews, 5/18

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 48

Coca-Cola vann även rond 2 i loggostriden mot Cacaolat

VIRRVARR, för bra design för varumärkesskydd

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 47

Wea vann även rond 2 om W-märket

Upphovrättsbrott som även var bedrägeri gav långt fängelstraff för fiffel med GARMIN-gps-kartor

Sven Marquardt, legendarisk dörrvakt i Berlin, vann i tingsrätten

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 46

Klubbad den här veckan

Crémant en skyddad beteckning, om än ej geografisk

Intressant när Bamse försöker stoppa DUNDERHONUNG-registrering för sprit

Från total seger till förlikning

Nu omvänt; C-Rad jagar Beamocular

Sandoz generika mot bröstcancer förbjuden

KALENDER (klicka här för att se allt)

Fredag 29/11
Immaterial- och marknadsrättens fiktiva figurer (IFIM)
Torsdag 12/12
A round-up of recent selected Boards of Appeal case law (SU)
Torsdag 23/1 2020
Varumärkesdagen
Torsdag 6/2 2020
Patent - Hur funkar det? (PRV)
Torsdag 13/2 2020
Varumärkesskydd - hur funkar det? (PRV)
Tisdag 18/2 2020
Designskydd - hur funkar det? (PRV)
Torsdag 21/5 2020
IP Case Law Conference (EUIPO)
Fredag 22/5 2020
IP Case Law Conference (EUIPO)

Vinge 16

Market research

Prenumerera

Senaste numret av BrandNews

Senaste numret av PATENTEYE
sandart

gulliksson