Sök Sökhjälp

Publicerade
Arkiv

« Föreg. Nästa »BrandNews.se
Ansvarig utgivare:   Per Sahlqvist
Webmaster:   Anders Sahlqvist
Redaktion:   Magdalena, Christer, Anders, Per

PATENTEYE

Alltför komplicerat och osäkert för en preliminär bedömning


Christer Löfgren 2018-09-06

Söderhamn Erikssons designregistrering.
Söderhamn Erikssons designregistrering.

PMÖD – Det är sällsynt, men nu har det hänt. Patent- och marknadsdomstolen (PMD) pekade på detaljer och sa att företaget Söderhamn Eriksson inte hade bevisat sannolika skäl och sa nej till ett informationsföreläggande. Efter överklagande höll överdomstolen (PMÖD) med. Deras motivering var dock lite annorlunda; det handlade om så komplicerade frågor och invändningar – det kunde t.o.m. bli aktuellt att vända sig till EU-domstolen – att osäkerheten medförde att Söderhamn Eriksson inte hade visat på sannolika skäl.

Söderhamn Eriksson stämde i april Tolé Verktyg i ett ärende för att få till ett beslut om informationsföreläggande – ett krav på att få ut viss information – för att kunna bevisa patent- och designintrång.

Patent- och marknadsdomstolen (PMD) gjorde preliminära bedömningar i sak och sa att det inte fanns sannolika skäl för intrång vare sig i patentet eller designregistreringar, vilket är kravet för att få till ett beslut om informationsföreläggande.

Söderhamn Eriksson överklagade i den delen som gällde designintrång.

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) höll med PMD och sa nej till informationsföreläggande. Resonemanget var dock annorlunda, och PMÖD pekade på hur komplicerat fallet var och alla osäkerhetsmoment samt att man t.o.m. kanske skulle tvingas vända sig till EU-domstolen.
”Vid den översiktliga prövning som Patent- och marknadsöverdomstolen nu ska göra av frågan om det föreligger sannolika skäl för intrång, bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att utgången i flera av de frågor som uppkommer med anledning av Tolés invändningar är behäftade med sådana osäkerhetsmoment att det sammantaget inte föreligger sannolika skäl för intrång. Söderhamn Erikssons ansökan om informationsföreläggande ska därför lämnas utan bifall. Överklagandet ska alltså avslås.”

Läs mer i kommande nummer av BrandNews och PatentEye.

Bookmark and Share

Tipsa en vän     Skriv utSkiss ur Alfa Lavals patent till vänster, ur 3Nines ogiltigförklarade patent till höger.
Skiss ur Alfa Lavals patent till vänster, ur 3Nines ogiltigförklarade patent till höger.

PATENTEYE

Udda när Alfa Laval vinner över 3Nine

PMD – Det är alltid intressant med udda ärenden. I det här fallet hade Alfa Laval invänt mot ett av 3Nines patent. Patent- och registreringsverket (PRV) upprätthö...

Läs mer
PATENTEYE

Uppfinnaren ångrade sig, men det var försent

PMÖD – Uppfinnaren lyckades inte uppfylla de krav som ställs på en...

Läs mer
PATENTEYE

Nu har du din chans att påverka patentsystemet!


EPO – Nu har du fem veckor på dig att komma med synpunkter på EPO och deras...

Läs mer


PATENTEYE

Nya numret av PatentEye, 6/18

I det nya numret av PatentEye…


Vågar de små vända sig till domstol i...

Läs mer
MTR:s lösning till väsnter, ur den tyska till höger.

PATENTEYE

Återvinning av LCD-skärmar i PMD

PMD – Patent- och registreringsverket (PRV) sa nej till MRT Systems patentansökan...

Läs mer
Skiss ur Somnas ep-patent.

PATENTEYE och BRANDNEWS

Somna hoppas nog att det är en mardröm

PMD – Precis före jul blev Patent- och marknadsdomstolen (PMD) klar med två...

Läs mer


PATENTEYE

Lilla teknikkonsulten Peanta i Älta vann patenttvist mot danska Aarsleff

PMD – Det 2016 nystartade teknikkonsultföretaget Peanta Inventions i Älta...

Läs mer


PATENTEYE

Nya numret av PatentEye, 5/18

I det nya numret av PatentEye…


En ”Patent-och immaterialrättsförsä...

Läs mer
PATENTEYE

Från total seger till förlikning

Skiss ur ett av de omstridda patenten.

PMÖD – Ibland blir man nyfiken, undra vad förlikningen innebär? När...

Läs mer
Skiss ur den amerikanska patentansökan som Beamocular har lämnat in.

PATENTEYE

Nu omvänt; C-Rad jagar Beamocular

PMD – När C-Rad stämdes av Beamocular med yrkande om bättre rätt till en...

Läs mer

Sandoz generika mot bröstcancer förbjuden

Danskarna föredrar USA framför EPO

Miljöteknik i patenttvist

Nya numret av PatentEye, 4/18

Volvo stämmer Autoliv för patentintrång i säkerhetslösning

Siktespatentet fick inte prövningstillstånd

Laddade hem databas, får villkorlig dom för företagsspioneri

Alltför komplicerat och osäkert för en preliminär bedömning

Nya numret av PatentEye, 3/18

Psoriasis-medel inte längre förbjudet

Uppfinnare, se upp med tidsfrister

Pluseights patent ogiltigförklarat i ställningskriget

Maskindirektivet dök upp som nytt mothåll och fällde patent

Jubileum; idag är det exakt 40 år sedan man kunde börja lämna in PCT-ansökningar

Nya numret av PatentEye, 2/18

Patent för sikte till granatgeväret Carl Gustav ogiltigförklarat

Ny lag om företagshemligheter beslutad

Getinges patent kring ergonomi klarade prövning

Husqvarna vann tvist om bättre rätt till patent

Storbritannien ratificerar UPC

Actavis ger upp jakten på patentet bakom STRATTERA

ECOPHON EXTRA BASS förbjuden, men bara en kort tid

Mängder med läkemedel får förlängt patentskydd

Uppfinnaren kände uppenbarligen till svagheterna i sitt patent

Nya numret av PatentEye, 1/18

Kom tillbaka när ni är klara i Schweiz

Actavis cancerläkemedel ARMISARTE förbjuds

Nya numret av PatentEye, 6/17

Måste anses strida mot naturlagarna

GE döms att betala 197 miljoner kronor i skadestånd till ABB

KALENDER (klicka här för att se allt)

Torsdag 7/3
Kravskrivning och kravtolkning (PRV)
Tisdag 12/3
Upphovsrättens nya vinnare och förlorare på den digitala inre marknaden (DSM) (SFIR)
Torsdag 21/3
Interimistiskt förbud i patentmål (AIPPI)
Varumärke: särskiljningsförmåga och förväxlingsrisk (PRV)
Torsdag 23/5
Klassning av varumärke (PRV)

Vinge 16

Market research

Prenumerera

Senaste numret av BrandNews

Senaste numret av PATENTEYE
sandart

gulliksson