Föräldrar – ett varumärke bland alla andra


Christer Löfgren 2013-03-28


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297

Varumärken är ju något vi ser ibland, vissa ser vi oftare än andra, och när man ser dem så ger de betraktaren signaler av skilda slag. En del som hör vårt mest kända ljudvarumärke, Hemglass-signalen, får ett akut sug i glasstarmen, och om de är små börjar bearbetningen av den som har ekonomi att köpa glassen. Är de stora gräver de fram kortet, skickar en tacksamhetens tanke till den som skapade denna hemservice och går ut och handlar. Andra hämtar plånboken och går ut och handlar, punkt.

Men det finns också de som förbannar detta oljud och önskar att det gick att förbjuda, endera därför att de inte vill köpa glass till barn som redan får i sig tillräckligt, eller för att de rent estetiskt förbannar oljudet som sådant. Andra som hör signalen funderar över detta genialiska kännetecken. Så här skulle man kunna fortsätta en lång stund, och så är det med de flesta varumärken – vi har alla skilda preferenser och erfarenheter och mot dessa stödpunkter skapar varumärkena associationer hos oss.

Hemglassignalen hör vi bara en gång i veckan, om vi ens är hemma vid den tid bilen dyker upp. Riktigt så illa är det kanske inte med alla föräldrar som nu skall se till att smart phone-generationen växer upp på ett bra sätt, men frågan är om vi inte snart kan sälla småbarnsföräldrar till kategorin varumärken, alltså något som lite nu och då dyker upp för små konsumenter.

För egen del är småbarnsåren till ända och jag är nöjd, kontakten med 11-åringen är utomordentlig. Det har flera gånger fått mig att fundera över vilken kontakt den smart phone-generation som har fötts de senaste åren kommer att ha med sina föräldrar. Sedan 4-5 år tillbaka har användningen av smart phones fullkomligt exploderat.

När det här skrivs har undertecknad för några timmar sedan åkt buss i cirka 20 minuter. I sätesparet bredvid sitter en mamma med sitt två-tre år gamla barn. Under denna bussresa ägnar mamman ungefär två minuter åt sitt barn, de pratar om någonting lite kort. De övriga arton minuterna sitter hon febrilt plitade och läsande på sin smart phone…

Förutom att sådant får mig att tycka synd om barnet, får det mig att se lite mörkare på framtiden. Det tråkiga är att den här mamman ju inte på något sätt är ovanlig, snarare representativ. Några dagar tidigare var jag på väg till posten när jag går förbi en barnvagn med, också det, en två-treåring i. Barnet ser väldigt uttråkat ut, barnvagnen står still, bakom den framvända barnvagnen står mamman febrilt plitandes på sin…just det - smart phone. Hur länge de hade stått där vet jag inte, men med tanke på barnets tydligt uttråkade ansikte så…

Samtidigt har en mängd personer, bilar, varumärken m.m. passerat revy framför barnets uttråkade blick. Vilka associationer får barnet när mamman dyker upp efter att ha varit osynlig och ohörbar en lång stund? I bästa fall bara ett ”äntligen”.

Den ögon- och muntliga kontakt mellan småbarn och föräldrar som för bara 6-7 år sedan var självklar, har idag bytts ut till en hård konkurrens mellan barnen och smart phone-mobilerna. Frågan är vilken effekt det har dels för de associationerna som barnen kopplar ihop med sina föräldrar, dels – och samtidigt – vilken kontakt barnen får med sina föräldrar?

Blir föräldrarna bara några i raden av väl kända varumärken som dyker upp ibland och gör gott, men annars är frånvarande – precis som varumärken, även om varumärkena är borta fysiskt mellan uppdykandena medan föräldrarna är borta mentalt?

Exemplen på föräldrar som febrilt plitar på sina smart phones istället för att kommunicera och synka med sitt barn är oändliga, och det gör att frågan blir aktuell – hur kommer smart phone-generationen att bete sig när de om 12-13 år är 15? Vilken kontakt kommer de att ha med sina smart phone-bundna föräldrar?

Det oroar mig, föräldrar blir en i mängden och dyker upp i barnens värld ibland precis som vilket varumärke, om än välkänt varumärke, som helst. Föräldrar skall inte vara varumärken bland alla andra varumärken som dyker upp ibland - under en kort smart phone-paus.

Vi har tillräckligt med varumärken som det är!

Christer Löfgren
Chefredaktör     Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share