Villkorlig dom och böter för designkopior – PH Kotten / PH ARTICHOKE


Christer Löfgren 2014-05-08

Lampan i original.
Lampan i original.

TR – Att skylta med sin handel med designkopior på Blocket förenklar bevisningen för åklagaren. Tre skåningar vände sig till alibaba.com för att hitta leverantörer av PH KOTTEN; de lyckades hitta en kopieleverantör, och har nu fällts för upphovsrättsintrång.  

Vill du köpa en PH KOTTEN (PH ARTICHOKE, internationellt) så får du betala närmare 58.000 kronor hos exempelvis Svenssons i Lammhult för den lilla 48 cm modellen. Den stora 60 cm modellen kostar drygt 69.000 kronor.

När tre skåningar behövde lite extrapengar tog de inspiration från Blocket och annonser i tidningarna, de skulle sälja lampor och valet föll på PH KOTTEN. De vände sig till alibaba.com och hittade där en kinesisk leverantör som tog 150 dollar för varje lampa. Totalt köpte de tre in 62 lampor, varav 20 köptes efter att en av de tre hade hoppat av verksamheten.

De tre annonserade ut lamporna på Blocket för mellan 1.000 och 3.000 kronor styck, och lyckades sälja 20-30 stycken. Enligt de tre var lamporna de köpte från Kina av så dålig kvalitet att de slängde resten eftersom det kostade för mycket att returnera dem.

Rättighetshavarna till Poul Henningsens designklassiker PH KOTTEN, Louis Poulsen Lighting köpte en av kopiorna och anmälde sedan det hela. En av IP-åklagarna i Stockholm gick vidare med ärendet till Lunds tingsrätt.

Tingsrätten konstaterade att PH KOTTEN är upphovsrättsligt skyddad brukskonst. Rätten ansåg emellertid, i ett udda resonemang för att vara upphovsrätt, att kopiorna från Kina inte var direkta kopior, men ändå var så lika att de utgjorde intrång.

När det blev frågan om straff krävs ju grov oaktsamhet eller uppsåt, och de tre hävdade att de inte kan något om design utan bara hade kopierat andras försäljningsargument. Tingsrätten konstaterar att det är möjligt att de tre inte kan något om design, men när de skriver om bl.a ”designlampa Kotten”, ”Replika av Poul Henningsen Kotten” och att det handlar om en enastående lampa av Henningsen så löd tingsrättens slutsats att de tre:
”måste som affärsmän ha läst och förstått innebörden i sina egna annonser. De måste därför ha förstått att de sålde en efterbildning av PH Kotten och att lampan var en designklassiker skapad av en känd formgivare. Mot nu angiven bakgrund framstår det som grovt oaktsamt att tillhandahålla efterbildningen av PH Kotten utan att ta reda på om PH Kotten hade upphovsrättsligt skydd.”

Alla tre fick villkorlig dom och böter. De två som var med hela vägen fick 60 dagsböter á 110 respektive 130 kronor, och den som hoppade av fick 50 dagsböter á 110 kronor. Mer betungande än böterna blev de tre handlarnas ansvar för sina egna rättegångskostnader. De skall betala mellan 12.000 och 15.000 kronor till staten för dessa kostnader.

Domen överklagades ej.

B-1309-13


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share