Kraft / Marabou vann kampen om m, Mars megavarumärke m&m's förbjuds


Christer Löfgren 2015-05-13


TR – Även rond tre i kampen mellan jättarna Kraft Foods och Mars gick till Kraft. Stockholms tingsrätt förbjöd idag Mars internationella megamärke m&m's i Sverige.

Kraft Foods och Mars hade tidigare i många år en överenskommelse kring sina m respektive m&m's-produkter där Kraft (Marabou) sålde sina m-produkter i Norden, men inte i andra länder. I de andra länderna sålde Mars sin m&m's-produkter.

Avtalet upphörde dock och Mars satsade på den svenska marknaden. Det fick effekten att Kraft stämde för varumärkesintrång under 2009. Svaret från Mars blev att försöka häva Krafts registrering av m, något som visserligen lyckades, men de fick även sin egen registrering hävd. I den delen av tvisten kom Svea hovrätt bl.a. fram till att Krafts m var inarbetat sedan länge och att m respektive m&m's var förväxlingsbara.

Med den domen från Svea hovrätt i ryggen kunde Kraft driva intrångmålet vidare.

Idag kom domen från Stockholms tingsrätt, och där gjordes ingen annan bedömning än i hovrätten. Krafts m var skyddat av både registreringar (de har fler än den som hävdes) och genom inarbetning. När Mars m&m's dessutom ansågs förväxlingsbart med m slog tingsrätten fast att Mars har begått varumärkesintrång.

Målet gäller endast förbud, och Mars förbjöds att använda m&m's på det sätt som görs på förpackningar och på Facebook. Förbudet gäller dock inte intermistiskt, så vi kommer att kunna köpa m&m's i butikerna en tid framöver, sannolikheten att Mars överklagar borde var mycket stor.

Målnr T-14298-09   Bookmark and Share