m vs m&m’s igen


Christer Löfgren 2015-10-28

Två hävda varumärkesregistreringar.
Två hävda varumärkesregistreringar.

PRV – Förlustraden för Mars i kampen m vs m&m’s ökades nyligen på i PRV. Två registeringar för m&m’s hävdes efter invändning av Kraft (Marabou).

Vi har inte sett slutet på den utdragna striden om m:n. Men uppförsbacken för Mars är tung. Under 2013 slog Svea hovrätt fast att
- Kraft (Marabous) registrering för m hävdes pga icke användning och
- att Mars registrering för m&m’s hävdes pga förväxlingsrisk med Krafts inarbetningsskydd för m.

Därefter har hovrättens bedömning om inarbetningsskydd för Krafts m dessutom medfört att Mars har fällts för varumärkesintrång i Stockholms tingsrätt och varumärket m&m’s har förbjudits (förbudet har inte trätt i kraft eftersom domen har överklagats).

Under åren i domstolarna har två ärenden i Patent- och registreringsverket (PRV) legat vilande.

Mars ansökte nämligen 2008 om registrering av deras två förpackningsvarianter som varumärke. PRV sa ja till registrering under 2009, varefter Kraft invände.

När nu ärendena återupptogs blev föga förvånande resultatet detsamma som i domstolarna. Med i stort sett samma bevisning noterade PRV att man gjorde samma bedömning som hovrätten Krafts m är inarbetat sedan åtminstone 1996.

m&m’s är visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt lika m. m&m’s registrering omfattar identiska och liknande varor som de som m är inarbetat för. Därmed finns en förväxlingsrisk.

När det gäller det visuella sa PRV:
”Visuellt finns en likhet mellan märkena då det tidigare märket återfinns i innehavarens märke. Den visuella likheten stärks av att typsnittet på bokstäverna är i det närmaste identiskt och att de två m:en i innehavarens märke är framträdande på grund av sin storlek och position i mitten av märket. Bokstaven ”m” förekommer även på alla kulor i märket.”

PRV häver Mars två m&m’s-registeringar

Ska vi gissa att Mars överklagar till Patentbesvärsrätten?


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share