Nu är slutet nära för m&m’s i Sverige


Christer Löfgren 2016-06-03


HOVR – Gillar du m&m’s-kulor får du snart börja bunkra. Svea hovrätt höll med tingsrätten: Mars m&m’s-varumärke innebär intrång i Krafts/Mondelez (Marabous) m-märke, och m&m’s-märket förbjuds. Det enda sättet för Mars att få fortsätta försäljningen och marknadsföringen av m&m’s efter den 30:e juni är att överklaga till Högsta domstolen, då träder annars förbudet i kraft. Skulle sedan HD säga nej till prövningstillstånd, då är förbudet ett faktum. En annan sak är att M&M’s enligt hovrätten inte innebär intrång!

Under många år hade Kraft/Marabou ett avtal med Mars om samexistens med sina m-märken, Marabou höll sig här och Mars tog resten av världen, men inte här. Även efter det att avtalet upphörde 1998 fortsatte denna lösning fram till 2009, då Mars bestämde sig för att gå in med m&m’s-kulorna även å den svenska marknaden. Nu är vi på väg ditåt igen, men med domstolarnas hjälp. Kraft har nämligen satsat på att få stopp på m&m’s-försäljningen.

Det har blivit en vända i Marknadsdomstolen, där Mars vann.

Därefter två vändor i tingsrätt och hovrätt.

Den första vändan handlade om vem som hade ensamrätt till vad här i landet. Krafts/Mondelez/Marabous gamla m-registering hävdes pga icke användning i dess registrerade form. Men Svea hovrätt slog fast att Kraft/Marabou ändå hade skydd för m:et genom inarbetning.


Kraft/Marabous m på förpackning och i  en senare registrering.
Kraft/Marabous m på förpackning och i  en senare registrering.

Den ensamrätt som inarbetningen medförde gjorde att Mars nyare m&m’s-registreringar hävdes, m&m’s-märken var förväxlingsbara med det inarbetade m-märket.

Den andra vändan tog fart i tingsrätten: frågan om m&m’s-kulorna innebar varumärkesintrång? Redan här kunde vi som ser på utifrån konstatera att Mars uppförsbacke var mycket brant.

Svaret i tingsrätten blev självklart att man höll med hovrätten om inarbetningen och förväxlingsrisken. Mars fälldes därför för varumärkesintrång och m&m’s-märket förbjöds.

Envist drev Mars intrångsdomen vidare till hovrätten…och självklart blev det samma utgång, även om det lika självklart inte var samma domare i hovrätten denna andra gång.

Det man kan notera från den sista domen i hovrätten är att rätten inte som tingsrätten mer eller mindre bara hänvisade till hovrättens dom i första vändan, utan hovrätten gör denna gång en ny prövning. Hovrätten hade nu bl.a. uttryckliga synpunkter på två marknadsundersökningar  inarbetningsfrågan, men slog fast att m-märket var inarbetat i januari 2009, vilket var den relevanta tidpunkten.

Hovrätten förklarade också att den förväxlingsbedömning som gjordes av hovrätten i första vändan gällde hur det såg ut 1996, därför var bevisvärdet begränsat och en ny förväxlingsbedömning måste göras.

Kraft/Marabou fick dock rätt ännu en gång. Hovrätten höll med om produkterna var lika och att Mars m, som finns på bl.a. de enskilda produkterna, samt m&m’s var så lika det inarbetade m-märket att de var förväxlingsbara, även om det finns skillnader hos m&m’s så är m det dominerande i båda märkena, samtidigt som det visuella är viktigare än det fonetiska när det gäller godisprodukter. En undersökning som Mars hade föll på tidpunkten, den var genomförd 2014 men relevant tidpunkt var 2009.

På en punkt ändrade hovrätten, och friade Mars från intrång. Tingsrätten slog fast att även M&M’s innebar intrång i m-märket. Hovrätten konstaterade emellertid att det inte är bokstaven som sådan som Kraft/Marabou har ensamrätt till utan m och ingenting annat. Den visuella likheten mellan m och M räckte inte för att de skulle vara förväxlingsbara.

Mars förbjuds alltså att använda m och m&m’s, men får använda M&M’s.

Förbjuden.
Förbjuden.

Frågan är förstås om det i praktiken är möjligt för Mars att lägga om produktionen till att bara använda M och M&M’s för den svenska marknaden, det är nog inte så troligt. I praktiken så började Mars använda M&M's på sin svenska Facebook under 2014.

En reflektion är att om nu Mars ändå vill köpa sig kvar på den svenska marknaden genom att komma överens med Kraft/Marabou så lär det bli dyrt efter de här domarna om intrång.

Läs mer om domen i tryckta BrandNews 4/16 i slutet av augusti.

Not: Så här gick det för m&m's i Patent- och registreringsverket i höstas.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share