All ni ombud, har ni förutsättningarna klara för er?


Christer Löfgren 2016-09-02


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297

Valet av tema för detta nummer av BrandNews var ett av de enklare genom alla snart 27 år som ni har kunnat läsa tidningen. Efter många års funderingar och önskemål blir det nu – den första september – äntligen verklighet med två immaterial- och marknadsrättsrättsdomstolar där alla mål och ärenden, och därmed enorm kunskap och erfarenhet, samlas under två tak. Första instans: Patent- och marknadsdomstolen (PMD) på Stockholms tingsrätt; andra instans: Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) på Svea hovrätt.

Det är en stor reform där två domstolar, Marknadsdomstolen och Patentbesvärrätten, läggs ner, och allt fokuseras till de två nya domstolarna. Därmed ges möjligheter som vi inte har varit i närheten av förut när det gäller att driva effektiva tvister på så vis att det går att driva registreringsärenden/invändningar parallellt med intrång/hävningstvister, samt intrångstvister parallellt med marknadsrättsliga mål. Att de mål som hittills har inletts i Marknadsdomstolen i ett snabbt eninstansförfarande nu hamnar i ett tvåinstansförfarande blir en del av priset som får betalas för de fördelar som det nya innebär.

En central detalj blir att parter och ombud nu vet att det är domare som kan och har erfarenhet av immaterial- och marknadsrätt som skall stå för bedömningarna.

Fördelarna är många och förberedelserna har varit noggranna och omfattande hos domstolarna, och när BrandNews intervjuar de två som skall leda verksamheten vid de två nya domstolarna, Anders Dereborg respektive Christine Lager, i detta nummer så skapar båda två en känsla av initierad kontroll samt ett milt uttryckt brinnande intresse och engagemang för att göra det här nya systemet till en framgångssaga.

Det är inte heller så att de två nya domstolarna göms undan i Stockholms tingsrätt respektive Svea hovrätt, det är storsatsningar som görs – två nya domstolar som kommer att märkas på flera sätt.

Det är samtidigt intressant att vi inte riktigt kan förutspå var det hela landar. Ger regelverket rätt möjligheter och avgränsningar? Kommer måltillströmningen följa det man har räknat med? Kommer parterna att vilja avvakta för att se vad som händer eller ser de möjligheter som gör att tvisterna blir många fler?

En sak står emellertid helt klar, och det är att ombuden – såväl de som hittills mest sysslat med registeringsärenden och de som mest sysslat med tvister – snabbt måste skaffa sig en överblick över de möjligheter som ges, om de inte redan har det. Det handlar om vilka krav det nya ställer på val av väg, behov av att få med alla grunder som behövs och som är relevanta, samt vilken bevisning som behövs och när den behövs. Det går inte längre att rädda upp något med att vända sig till en annan instans hur som helst, även om man förstås även i framtiden först kan driva ett registeringsärende/invändning in i kaklet innan man initierar en intrångstvist, trots att båda hamnar inom samma väggar.

En annan spännande utveckling blir hur det kommer att se ut kring förbudet att överklaga till Högsta domstolen, och Patent- och marknadsöverdomstolens användande av ventilen. Självklart resonerar vi i intervjun med Lager kring detta.

I det här numret har vi, precis som vi hade i förra numret med Marknadsdomstolen och dess siste ordförande Per Carlson, med Patentbesvärsrätten och en intervju med dess siste ordförande Peter Strömberg.

Vi lyfter också fram en av Marknadsdomstolens sista domar, den om ölburkar, där domstolen verkligen vill avsluta med att sätta ny prägel på praxis på flera punkter. En prägel BrandNews i delar ifrågasätter, bl.a. eftersom man låter marknadsrätten krypa in i varumärkesrätten fullt ut när det gäller att bedöma skyddsvärdheten hos produktförpackningar. Å andra sidan fick vi samtidigt ännu ett skäl till varför det blir spännande framöver, kommer bedömningar i ölburksmålet stå sig i den nya överdomstolen?

Nu åker vi!
Christer Löfgren
ChefredaktörWarning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share