PMÖD:s första avgörande, med Svenskt Tenn som vinnare


Christer Löfgren 2016-09-16

Ur domen, lite av det som nu är förbjudet.
Ur domen, lite av det som nu är förbjudet.

PMÖD – Patent- och marknadsöverdomstolen inledde den nya eran med ett mindre komplicerat avgörande, i ett i princip parallellfall till Designersrevolt-historien. Målet i sig berör mycket mer komplicerade frågor. Brittiskt-baserade Textilis har fällts för både upphovrätts- och varumärkesintrång i Svenskt Tenns rättigheter och överklagade nu för att få ett intermistiskt förbud ändrat i PMÖD.

Vid sidan av de mer publika fallen med fällda IkonM och nyligen avslutade rättegången mot Designersrevolt, har Svenskt Tenn agerat med stor framgång mot Textilis.

Det handlar alltså om företag som drar nytta av det tidsmässigt svaga upphovsrättsliga designskyddet i Storbritannien och därifrån säljer kopior på kända designprodukter till länder där de är skyddade.

För IkonM blev det en kraschlandning, läs mer här och mycket mer i tryckta BrandNews nr 4/14. I Designersrevolt-historien väntar vi nu på PMD:s dom.

Svenskt Tenn stämde Textilis och dess ägare 2013 för intrång i två registrerade varumärken och i upphovrätten till en rad textilmönster och fåtöljer. Textilis säljer främst tyger med kända mönster ur Josef Franks kollektion, men också möbler.

Målet rymmer ett par riktigt intressanta frågor, bl.a. vilket skydd som en varumärkesregistrering av ett mönster medför, men också resonemang kring verkshöjd, bl.a. huruvida Estrid Ericsons Elefant-mönster har verkshöjd, vilket Textilis ifrågasätter. Samt framförallt om Svenskt Tenn verkligen har rätten till mönstren som i flera fall skapades både före och i en paus i Franks anställning på Svenskt Tenn.

Ett annat spår gäller utdömande av vite, och ett löpande sådant, där Textilis förlorade.

Det beslut som nu blev Patent- och marknadsöverdomstolens (PMÖD) första avgörande gällde ett meningslöst överklagande av Textilis, där de ville få det intermistiska förbudet upphävt.

PMÖD konstaterade att det interimistiska förbudet, som kom redan hösten 2013, baseras på att det finns sannolika skäl för intrång. När nu Stockholms tingsrätt i sin slutliga dom kom fram till att det var intrång, så är det ju mer än sannolika skäl för intrång. När då Textilis inte kunde peka på någon ny omständighet, så ändrade PMÖD förstås inte det interimistiska förbudet.

PMÖD fick också anledning att notera att här var det inte aktuellt med någon ventil till Högsta domstolen, beslutet kan ej överklagas.

Läs mer om hela historien och de två domar som har kommit hittills i nästa nummer av tryckta BrandNews.

Läs mer om Svenskt Tenn i en lång intervju i BrandNews 2/16, som du hittar som pdf under "Teamartiklar".Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share