O’BOY, det gick inte som Kraft tänkte sig


Christer Löfgren 2017-03-21

O'BOY-burken är i alla fall ett registrerat 3D-varumärke.
O'BOY-burken är i alla fall ett registrerat 3D-varumärke.

PMD – Flera turer när Kraft försöker få igenom en ny O’BOY-registrering.


Sedan i vart fall 1984 är varumärket O’BOY registrerat som varumärke här i landet. En registrering som bl.a. gäller kakao. I mitten på 1990-talet lämnade Kraft in en ansökan för ett 3D-varumärke i form av en O’BOY-burk som ledde till registrering.

2013 tyckte Kraft uppenbarligen att man ville vässa skyddet lite och ansökte om registrering av O’BOY för en rad andra produkter i klass 30, som t.ex. drickchoklad, chokladbaserade drycker, desserter, frozen yoghurt m.m. Om det samtidigt är ett tecken på att Kraft funderar på att vidga användningen av märket framgår förstås inte av en varumärkesansökan.

Det blev dock nej till 2013-års ansökan i Patent- och registreringsverket (PRV). Skälet var att O’BOY var förväxlingsbart med EU-registreringen OH BOY! OBERTO för bl.a. kakao, men också t.ex. tjänster som utskänkning av mat och dryck.

Kraft vände sig till EUIPO (då OHIM) för att få EU-registreringen hävd eftersom den ju då också måste vara förväxlingsbar med Krafts 30 år gamla svenska O’BOY-registrering.

Kraft fick delvis gehör, när överklagandenämnden hade sagt sitt var OH BOY! OBERTO hävt för alla varor i klass 30 och en del andra varor, men inte för utskänkningstjänsterna.

Nu har Patent- och marknadsdomstolen (PMD) avgjort överklagandet av PRV:s beslut, och Kraft fick då sina argument mot EU-varumärket i retur. Vid EUIPO/Överklagandenämnden argumenterade Kraft att EU-registeringen borde hävas även för utskänkningstjänsterna.

Nu resonerade PMD utförligt kring likheten mellan vissa livsmedel och utskänknings(restaurang-, café- och bar-)tjänster. Resultatet var att bl.a. drickchoklad och chokladbaserade drycker
”är sådana varor som kan tillhandahållas för direkt konsumtion. Det förekommer att restauranger och motsvarande tillhandahåller nämnda varor under eget märke. Det kan därmed finnas ett sådant nära samband mellan de nämnda varorna och tjänsten utskänkning av mat och dryck i klass 43 som ger konsumenten uppfattningen att ett och samma företag ansvarar för tillverkningen av varorna och erbjuder tjänsten.”

För de här varorna fick därför Kraft nej till registrering, Därmed gäller deras nya registrering inte så mycket nytt.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share