Nytel fällt för sin telemarketing mot privatkunder


Christer Löfgren 2017-03-21


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
PMD – Redan hösten 2015 la Nytel ner sin verksamhet mot privatkunder, tur var väl det för nu hänger tunga vitesförbud och -informationsålägganden över företaget och en person som var vd. Företaget dömdes dessutom att betala en marknadsstörningsavgift om 300.000 kronor.

Konsumentombudsmannen fick en ett ganska stort antal anmälningar från främst anhöriga och konsumentvägledare efter att mest äldre hade fått samtal för Nytel.

När Patent- och marknadsdomstolen (PMD) nu summerade allt fälldes Nytel för att ha skickat fakturor utan att deras telefontjänst var beställd, att de hade ringt upp även personer som fanns med i NIX-registret, för klen information om ångerrätten samt de hade utelämnat information om att det kunde tillkomma avgifter och kostnader.

PMD dömde ut förbud och informationsföreläggande vid miljonvite mot både företaget och vd:n personligen. Dessutom anses utskick av faktura utan beställning vara så allvarligt att PMD dömde ut en marknadsstörningsavgift (en slags böter) om 300.000 kronor för företaget. KO hade yrkat på näst intill maximal störningsavgift, vilket är 10 procent av omsättningen, i det här fallet var KO:s yrkande 700.000 kronor.

Domen kan överklagas.

Not: Ett försvarsargument som ofta dyker upp från de som är stämda i telemarketingfall är att de som har anmält är få i förhållande till alla de som kontaktas, något även Nytel gjorde. PMD passade då på att förklara:
”Den omständigheten att antalet anmälningar eller klagomål mot en näringsidkares marknadsföring kan vara få i förhållande till verksamhetens omfattning innebär inte – enligt Patent- och marknadsdomstolen – att näringsidkarens marknadsföring kan bedömas som vederhäftig. Även om bara en liten andel av marknadsföringen är otillbörlig utgör sådana åtgärder överträdelse av marknadsföringslagen och kan utlösa de sanktioner för otillbörlig marknadsföring som anges i marknadsföringslagen.”'

Läs mer om resonemangen i tryckta BrandNews.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share