Ventildags när Illumina och Sequenom åker på råsop i PMÖD


Christer Löfgren 2017-05-29


PMÖD – Vill du stämma någon i domstol här i landet utan att själv ha några kopplingar hit får du räkna med att behöva ställa säkerhet för motpartens rättegångskostnader om du förlorar. Detta var Illumina och Sequenom fullt medvetna om och föregrep när de stämde Life och Roche för patentintrång. Patent- och marknadsdomstolen var nöjda med säkerheten, men inte Patent- och marknadsöverdomstolen. Två nyckelaspekter medförde att säkerheten på fyra miljoner kronor inte räckte till och målet avvisades, något som blev kostsamt.

Den 16:e januari lämnade de två San Diego-baserade genteknikbolagen Illumina och Sequenom in en stämningsansökan mot de två svenskbaserade Life Genomics och Roche Diagnostics för patentintrång och yrkade på bl.a. förbud.

Det gäller intrång i ett ep-patent som upphör i mars nästa år och rubriceras ”Icke-invasiv prenatal diagnos” i svenska översättning.

I slutet av november förra året var Roche steget före och stämde för ogiltigförklaring av ep-patentet, som ägs av Illumina.

Nåväl, det här handlar om intrångsmålet och att när du vänder dig till svensk domstol för att driva ett mål och inte har någon koppling hit med lokala dotterbolag osv är det vanligt att motparten kräver att man ställer säkerhet för rättegångskostnaderna. Det handlar om att det företag som blir stämt skall garanteras att få ersättning för sina rättegångskostnader om de vinner.

Illuminas och Sequenoms ombud har varit med förr och föregrep ett sådant yrkande från Life och Roche. De lämnade direkt in en säkerhet i form av ett åtagande från den brittiska försäkringsjätten ACE. Säkerheten har dock en övre gräns, nämligen fyra miljoner kronor.

Life och Roche ifrågasatte säkerheten ur flera aspekter, de ansåg att den borde vara på minst 10 miljoner kronor med tanke på hur komplicerad och omfattande tvisten är. De lyfte även fram att det var ACE svenska filial som stöd för säkerheten, och Storbritannien är inte längre ett EU-land när tvisten är slutligt avgjord, därför kan det bli svårt att få fram pengarna. Därför yrkade de på att stämningen skulle avvisas.

Illuminas och Sequenoms påpekade att det råder stränga solvensregler även för filialer och det finns ingen risk för säkerhetens hållbarhet. De la även till att själva intrångsmålet inte är så komplicerat. Säkerheten omfattar inte ogiltighetsmålet.

Patent- och marknadsdomstolen (PMD) såg inga problem med vare sig beloppsnivån eller säkerheten i sig, och beslöt att målet inte skulle avvisas.

Life och Riche gav sig inte och la till ytterligare kritik mot säkerheten när de överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD).

I PMÖD blev det juridiskt finlir med flera skilda resonemang från båda sidor. När allt var över hade PMÖD ändrat PMD:s beslut och avvisat intrångsmålet pga av att säkerheten inte var tillräcklig. Illuminas och Sequenoms försök att få det återförvisat till PMD och där komplettera säkerheten på ett högre belopp var enligt PMÖD inte möjligt.

Därtill dömdes Illuminas och Sequenoms att betala de rättegångskostnader som Life och Roche redan hade dragit på sig i PMD i intrångsmålet med drygt 1,2 miljoner kronor vardera.

PMÖD ser dock flera frågor här som Högsta domstolen gärna får titta närmare på, så för tredje gången gav PMÖD sk ventil för överklagande (normalt är det stopp i PMÖD).

Läs mycket mer om resonemangen i kommande nummer av BrandNews och PatentEye.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share