Trav och Galopp / ATG vill förbjuda LEGOLAS.BET


Christer Löfgren 2017-06-05


PMD – Den nya Malta-baserade speltjänsten Legolas.bet erbjuder spel på svenskt trav. Onekligen är då LEGOLAS.BET ett träffsäkert namn. Legolas är en av de allra mest legendariska hästarna inom svenskt trav, och var aktiv på 1980-talet. ATG:s ägare Trav och Galopp försöker nu sätta stopp för namnet Legolas.bet.

1978-2004 levde travhästen Legolas. Enligt Trav och Galopp var Legolas starkt bidragande till travsportens stora uppsving på 1980-talet, och blev sportens stora affischnamn och även frontfigur för spelformen V65. Än idag hålls travloppet ”Legolas minne”.

Man vaknade dock sent med att registrerade namnet som varumärke: i november 2016 ansökte man om registrering som EU-varumärke. Ansökan är fortfarande under handläggning.

I slutet av december lämnade Legolas.bet in ansökningar, både svenska och EU, för att få såväl namnet som sådant som deras logga i rött respektive svart registrerade som varumärken.

I februari i år kompletterade Trav och Galopp med ett par ansökningar till.

Enligt stämningsansökan, från slutet av maj, hörde Legolas.bet av sig till ATG dagen efter att de lämnade in sina ansökningar och begärde att Trav och Galopp skulle dra tillbaka sin ansökan från november, pga att den var inlämnad i ond tro.

Trav och Galopp yrkar endast på förbud, samt ett snabbt interimistiskt förbud, mot LEGOLAS.BET. De menar att det finns förväxlingsrisk, och att det krävs ett snabbt förbud eftersom Legolas.bet har börjat lanseringen nu under våren och kommer att driva på lanseringen under året.

Trav och Galopp yrkade även på att det interimistiska förbudet skulle beslutas utan hörande av Legoals.bet innan Elitloppet 26-28 maj, något som inte gick igenom.


Annons på fotbollskanalen.se.
Annons på fotbollskanalen.se.

Not: Trav och Galopp påpekar att det finns stora resurser bakom Legolas.bet och pekar på att bland företagen bakom finns Rune Anderssons Mellby Gård.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share