Gör inget att BOLLNÄSFIL inte är från Bollnäs


Christer Löfgren 2017-10-23


PRV – Kan man välja vilket geografiskt namn som helst som varumärke? Enligt Falköpings Mejeri kan man inte det, enligt Gefleortens Mejeriförening behöver inte BOLLNÄSFIL-filmjölk produceras i Bollnäs.

Ursprunget är från 1950-talet och en filmästare i Bollnäs; varumärket är dock från mitten av 1990-talet även om ansökan om registrering som varumärke för filmjölk kom först i februari i år.

Gefleortens Mejeriförening fick dock mothugg när Falköpings Mejeri invände och ville få registreringen hävd.Falköping hävdar att BOLLNÄSFIL är vilseledande eftersom filmjölken inte tillverkas i Bollnäs.

Patent- och registreringsverket (PRV) konstaterade att för att ett varumärke skall kunna nekas registrering pga att det är vilseledande så krävs det ”konkreta omständigheter som talar för det”. PRV fortsatte att notera att bara för att varumärken för bearbetade livsmedel innehåller ortsnamn så förutsätter inte konsumenterna att livsmedlet producera på den orten, samt att det är vanligt med ortsnamn på livsmedel. Mejeriprodukter är sådana att de kan tillverkas på olika mejeri runt om i landet och därför finns det inget belägg för att konsumenterna vilseleds i detta fall.

Falköping Mejeris invändning avslogs.

Beslutet kan överklagas.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share