Kraft fick inte ut dokument från Mars i m&m’s-målet


Christer Löfgren 2017-11-07

Ett intrångsföremål som kan kosta Mars 35 miljoner kronor i skadestånd.
Ett intrångsföremål som kan kosta Mars 35 miljoner kronor i skadestånd.

PMD – Kraftmätningen mellan Kraft och Mars kring Krafts 35-miljonersyrkande i skadestånd för varumärkesintrånget med m&m’s pågår för fullt i PMD. Domstolen avslog nyligen ett editionsyrkande från Kraft.


Den mångåriga varumärkestvisten mellan Kraft (Marabou) och deras m-märke och Mars med deras m&m’s-märke ledde som bekant till att Kraft hade ett skydd för m-märket genom inarbetning och att m&m’s-märket innebar att Mars hade begått varumärkesintrång under lång tid.

I början av 2017 kom efterspelet i form av en stämning från Kraft med yrkande om 35 miljoner kronor i skadestånd för intrånget under den senaste fem åren (den maximala tiden för skadeståndskrav).

Kraft har nu yrkat på edition av bl.a. rättsutlåtanden och marknadsplaner för att kunna få fram bevis att Mars var medvetna om att Kraft hade eller kunde ha haft en inarbetad rätt till m-märket.

Patent- och marknadsdomstolen (PMD) sa emellertid nej till edition. Varför domstolen sa nej kan du läs om i kommande nummer av BrandNews.

Not: Mars nya version M&M’s innebär inte varumärkesintrång enligt domen år 2016, Krafts inarbetningsskydd omfattar endast m och inte M.

Intrång till vänster, nya som ej gör intrång till höger.
Intrång till vänster, nya som ej gör intrång till höger.

Bookmark and Share