Ur & Penn fälldes för armbandskopia


Christer Löfgren 2018-01-12

Kopian till vänster, originalet till höger.
Kopian till vänster, originalet till höger.

PMD – Skydd av design / formgivning. Det finns många ankararmband på marknaden, trots det bedömdes TOM HOPE-armbandet ha upphovsrättsligt skydd. När så Ur & Penn sålde en i stort set kopia så fälldes man för intrång. Förutom förbud skall man betala 100.000 kronor för spridning av domen och närmare 650.000 kronor för Tom Hopes rättegångskostnader.

Att ha ett armband som har ett ankare som koppling är inte alls nytt. Men som Patent- och marknadsdomstolen (PMD) konstaterar: man kan skapa upphovsrättsligt skyddad brukskonst även av kända komponenter:
”Att olika formelement som utgör delar av en produkt är kända sedan tidigare hindrar inte att de kan kombineras på ett sådant sätt att formen som en helhet förtjänar upphovsrättsligt skydd.”

I sak sa PMD att Tom Hopes armband uppfyllde kraven på verkshöjd, ”om ej med hög marginal”.


Uppfyller kraven på verkshöjd.
Uppfyller kraven på verkshöjd.

Ur & Penns armband ansågs ”påfallande lika” Tom Hopes armband och innebar upphovsrättsligt intrång. Detsamma gällde Ur & Penns varianter av armbandet i andra färgkombinationer, än det som syns här på bild.

Förutom förbud, dömdes Ur & Penn att betala spridning av domen i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri eller jämförbar publikation för upp till 100.000 kronor, samt att betala Tom Hopes rättegångskostnader om knappt 650.000 kronor.

PMD fastställde också att Ur & Penn är skyldig att betala skadestånd i form av skälig ersättning och för ytterligare skada, så de lär få en ”räkning” från Tom Hope på ytterligare tusenlappar.

Domen är överklagad.

Läs mer om domen och se bilder på de andra förbjudna armbanden i kommande nummer av BrandNews.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share