Gillholms Marina begick intrång i skyddet för formgivningen av Nord West 420 Flybridge


Christer Löfgren 2018-01-12

<span class=\
Skyddade Nord West 420 Flybridge till vänster, 430-modellen som innebar intrång till höger.

PMÖD – I en dom som inte går att överklaga har nu Patent- och marknadsöverdomstolen slagit fast att Benny Martinsson formgav båtmodellen Nord West 420 Flybridge på ett sådant sätt att formgivningen är upphovsrättsligt skyddad brukskonst. Storebro, Gillholms och Nord West Marina begick upphovsrättsintrång med sin Nord West 430 Flybridge. Endast Gillholms hade överklagat den fällande domen i första instans.

När Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) tittade närmare på den nu drygt ett år gamla domen i första instans ( läs mer här) om hur formgivningen av Nord West 420 Flybridge-båten ansågs uppfylla kraven på verkshöjd för brukskonst så blev slutsatsen densamma. Gillholms försök att få till en annan bedömning med hjälp av en sakkunnig hjälpte inte, det försöket handlade mer om detaljer, vilket inte påverkade det helhetsintryck PMÖD fick av 420-båten.

Likaså höll PMÖD med om att Gillholms Nord West 430 Flybridge, en bearbetning av 420, föll inom skyddsomfånget och alltså innebar intrång.

Förutom ett förbud med miljonvite hängande över sig fastställs därmed också Gillholms skyldighet att betala skadestånd i form av skälig ersättning och för ytterligare skada. Gillholms får också betala rättegångskostnaderna, dels sin del av de 1,7 miljoner kronorna i PMD, dels de närmare 450.000 kronorna i PMÖD.

Som nämnts i ingressen kan domen inte överklagas.

Det blir mer om domen i kommande nummer av BrandNews och PatentEye.


<span class=\
Intrånget gällde både utsidan och insidan, 420 till vänster och 430 till höger.

Bookmark and Share