Tribunalen sa nej till Marlboros genidrag


Christer Löfgren 2018-02-08


TRIB – Marlboros kamp för att få en EU-registrering för en konkurrerande cigarettförpackning från Explosal misslyckades i EUIPO och i nästa instans, Överklagandenämnden. Nu har dock Tribunalen läxat upp nämnden; det blev fel i nämnden på två centrala punkter. Men "genidraget" behandlades rätt.

Är de två förpackningarna lika…, oavsett det så skall bedömningen göras med rätt förutsättningar och på rätt sätt slog Tribunalen fast.

Marlboro pekade på både flera registreringar av sin klassiska förpackning med det röda ”taket” och på det vidgade skyddet. När det gällde bevisning att förpackningen var värd ett vidgat skydd kom emellertid bevisningen in väldigt sent, först i Överklagandenämnden.

Marlboros ”genidrag” efter den försenad bevisningen blev att hänvisa till en tidigare dom där det hade slagits fast att förpackningen med det röda ”taket”. För den som följer svensk varumärkes- och marknadsrätt är det en fungerande standard, även om man tar med all bevisning igen så motparten har möjlighet att tycka till om bevisningen, att domstolarna pekar på tidigare avgöranden och konstaterar att det inte finns anledning att göra en annan bedömning nu några år senare. Några exempel är alla tvister kring TAXI STOCKHOLM och ABSOLUT.

När Marlboro hävdade att Överklagandenämnden skulle ha nöjt sig med bedömningen i det tidigare fallet sa Tribunalen blankt nej. Tribunalen betonade att varje enskilt fall skall bedömas för sig eftersom förutsättningarna och synpunkterna från parterna kan skilja sig mellan målen. Så i den delen gjorde nämnden rätt.

Däremot skulle nämnden sagt ja till den sena bevisningen och inte avfärdat påståendet om det vidgade skyddet på det sätt man gjorde. Nu skickade Tribunalen tillbaka målet till nämnden för ny prövning.

Läs mer om varför nämnden skulle ha accepterat den sena bevisningen och det felaktiga avfärdandet i kommande nummer av BrandNews.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share