3D-märke, PAGO-flaskan fick nej


Christer Löfgren 2018-02-12

Två 3D-varumärken som fick nobben.
Två 3D-varumärken som fick nobben.

PRV – Den lilla gröna tunnliknande flaskan som innehåller juice och har PAGO som varumärke på etiketten fick nej som 3D-varumärke i PRV. Samma besked fick Pekana för sin grundformgivning på förpackningarna.

Österrikiska Pago är aktiva med varumärkesskyddet och har hjälpt till att få till praxis i EU-domstolen. Den gången gällde det både ordmärket PAGO och den gröna flaskan, läs mer i BrandNews 5-6/09. De har även utan framgång tidigare försökt registrera flaskans utformning utan grön färg och utan lock som EU-varumärke. Nu handlar det om endast den gröna flaskan i sig utan etikett men med det gula locket.

Pago lämnade in en internationell ansökan med endast EU-varumärket och fem utvalda EU-länder designerade. Det preliminära svaret från alla sex registreringsmyndigheter blev nej, och svenska Patent- och registreringsverket (PRV) har nu även slutligt sagt nej.

Motiveringen var att utformningen av flaskan inte uppfyller kravet på att den måste ”avvika i betydande mån” från vad som är normen eller sedvanligt i branschen.

Pagos chans att få utformningen registrerad är förstås att visa på förvärvad särskiljningsförmåga. Då uppkommer nästa svårighet, nämligen att de knappast har marknadsfört flaskan utan etikett vilket gör bevisningen ytterst svår och sannolikt extremt beroende av en marknadsundersökning för att de skall kunna visa att flaskans utformning i sig uppfattas som ett varumärke i sig, alltså även utan etikett.

Samma sits sitter tyska Pekana i. Pekana vill registrera sin grundmodell för förpackningar för sina homeopatiska och antroposofiska medel. De har också gått vägen via en internationell ansökan och designerat en udda skara om nio länder, bl.a. Colombia, USA, Danmark, Schweiz, Indien och Sverige. Hittills har Colombia och Sverige sagt nej, medan USA och Indien har sagt ok till registrering. Därtill har tyska patentverket sagt ja till 3D-märket.

PRV:s motivering blev densamma som för flaskan, inte skiljer sig i betydande mån.

Besluten går att överklaga, och vi får se om de kämpar vidare med sin 3D-varumärken.


Det här figurmärket är ett registerat EU-varumärket.
Det här figurmärket är ett registerat EU-varumärket.


Pekanas produktserie med samm grundform på förpackningen.
Pekanas produktserie med samm grundform på förpackningen.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share