Actavis cancerläkemedel ARMISARTE förbjuds


Christer Löfgren 2018-02-15


PMD – Den aktiva substansen pemetrexed används i olika former och beredningar för behandling av lungcancer. Detta cellgift är alltför giftigt som sådant för att användas utan stöd medicinering av B-vitamin/folsyra. Nu har Patent- och marknadsdomstolen har slagit fast att Actavis ARMISARTE, en konkurrerande produkt med Eli Lillys ALIMTA, innebär patentintrång när det används tillsammans med B-vitamin/folsyra för cancerbehandling.

Eli Lilly, som säljer cancerläkemedlet ALIMTA, har ett ep-patent som omfattar användning av cellgiftet i kombination med B-vitamin/folsyra. Den aktiva substansen pemetrexed i olika former och beredningar är alltför giftigt som sådant för att användas utan stöd medicinering av B-vitamin/folsyra.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Som förberedelse till lanseringen av ARMISARTE, som innehåller pemetrexeddiacid, för kombinationsbehandling med B-vitamin/folsyra, vände sig isländska Actavis till Stockholms tingsrätt (nu Patent- och marknadsdomstolen, PMD) i februari 2015 för att få fastställt att man inte begick intrång i Lillys ep-patent.

Ett år senare fick Actavis försäljningsgodkännande för ARMISARTE och det säljs nu i Sverige.

Ytterligare ett drygt år senare, våren 2017, stämdes Actavis av Lilly för patentintrång.

Nu har domen, en gemensam för fastställelse- och intrångsmålen, kommit i PMD och domstolen kommer fram till att ARMISARTE inte innebär patentintrång enligt ordalydelsen:
”Patentets krav anger pemetrexeddinatrium som den aktiva läkemedelssubstansen. Pemetrexeddiacid, pemetrexedditrometamin och pemetrexeddikalium är – enligt Patent- och marknadsdomstolen – inte samma kemiska förening som pemetrexeddinatrium varför Armisarte och andra aktuella pemetrexedprodukter från Actavis inte kan anses falla under patentets skyddsomfång enligt dess ordalydelse.”

Däremot sker intrång genom ekvivalens, och Acatavis medel förbjöds.

Domen kan överklagas.

Läs mycket mer om PMD:s omfattande och utförliga resonemang om ekvivalensbedömningen samt andra delfrågor i kommande nummer av PatentEye.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share