Den var beige Chanel


Christer Löfgren 2018-03-02

Ur Chanels BEGIE-serie.
Ur Chanels BEGIE-serie.

PRV –  Man kan dela in varumärkesansökningar i t.ex. ”det borde gå bra”, ”nja, ett gränsfall”, ”helt omöjligt” eller ”omöjligt, men möjligt att överkomma”. Till den sistnämnda kategorin hör en ansökan från Chanel. De ville nämligen ha BEIGE registrerat som varumärke för diverse kosmetika.

Produkterna som säljs under produktmärket må vara exklusiva och dyra, men det hjälpte förstås inte när Chanel försökte få BEIGE registrerat som varumärke för olika kosmetikaprodukter.

Patent- och registreringsverket (PRV) konstaterade att ”BEIGE anger sökta varors färg” och därmed saknar märket särskiljningsförmåga, alltså förmåga att fungera som varumärke.

Det som nämns i ingressen med ”möjligt att överkomma” handlar om att man genom användning kan visa att märket uppfattas som just ett varumärke…frågan är dock hur stor uppförsbacken är för Chanel i detta fall. Vad skulle ditt svar bli om någon frågade dig vad du tänker på när man säger BEIGE?

Not: PRV har accepterat TEAM BEIGE som varumärke för kläder och TEAM BEIGE COSMETICS för samma produkter som Chanel sökte registrering för. 

 Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share