Räcker inte med alternativa utformningar för designskydd för teknisk formgivning


Christer Löfgren 2018-03-13


 EUD – Att designskyddet inte skall kunna utnyttjas för att skydda tekniska lösningar som ges skydd genom patent är klart. Men det är långt ifrån enkelt i gränslandet. I EU-förordningen för design anges att man inte kan få designskydd för ”sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är betingade av en teknisk funktion”. Vad betyder då det? Ett litet delsvar har vi nu fått av EU-domstolen i kampen om keramiska centreringsstift mellan DOCERAM och Ceram Tec.


Både inom varumärkesrätten och designrätten finns regler som skall se till att inte ges skydd för tekniska lösningar som skyddas av patenträtten. Viktigast är det förstås att det eviga varumärkesskyddet inte ger skydd för tekniska lösningar. Vi har också fått beskedet att det är irrelevant om det finns alternativa formgivningar när man funderar med varumärkesögon, är formgivningen nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat ges inget varumärkesskydd.

När det gäller design är undantaget liknande men inte lika. EU-designförordningen artikel 8.1 säger:
”Ett gemenskapsformskydd kan inte erhållas för sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är betingade av en teknisk funktion”.


I en tvist mellan DOCERAM och Ceram Tec har EU-domstolen nu slagit fast att för att man skall kunna komma fram till att utseendet uteslutande är betingat av en teknisk funktion så skall man komma fram till att ”den funktionen är den enda faktorn som har format detaljerna”.

När det gäller relevansen av att det finns alternativa formgivningar säger EU-domstolen att sådana alternativ inte får vara ensamt avgörande, men alltså får beaktas.

 Läs mer om domen i kommande nummer av både BrandNews och PatentEye.

Not 1: DOCERAM har 17 EU-designregistrering för skilda varianter av deras keramiska centreringsstift, som då alla ifrågasätts av Ceram Tec.

Not 2:
Så här lyder den svenska mönsterlagen i denna del:
” 4 a § Mönsterrätt får inte omfatta sådana detaljer i en produkts utseende
1. som uteslutande är bestämda av produktens tekniska funktionWarning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share