Vilken minnesbild ger ett kattdjur på språng?


Christer Löfgren 2018-03-13

Slazengers kattdjur på väg åt vänster, Arctic Cat på väg till höger.
Slazengers kattdjur på väg åt vänster, Arctic Cat på väg till höger.

TRIB – Snöskoterföretaget Arctic Cats kattdjur lyckades inte ta sig runt Salzengers kattdjur. Detaljskillnaderna var för små, och genomsnittskonsumenten skulle nog inte komma ihåg de. I domen passar Tribunalen på att skärpa kraven på märkeslikhet så mycket att det bara kan förklaras av felöversättning.

Snöskoterföretaget Arctic Cat ansökte om EU-varumärkesregistrering för sitt kattdjur på språng även för kläder för motorsport däribland bl.a. skyddskläder och baklava.

Slazenger invände med stöd av ett par registreringar för deras kattdjur på språng för diverse kläder.

EUIPO:s invändningsavdelning hävde Arctic Cats registrering för alla kläder, varumärkena var förväxlingsbara.

Efter överklagande höll Överklagandenämnden med, märket hävdes. Även det beslutet överklagades till Tribunalen.

Tribunalen lyfte fram en del detaljer som t.ex. att genomsnittskonsumenter av skyddskläder för motorsport är mer uppmärksamma än de som mer allmänt köper sportkläder.

I frågan om märkeslikheten konstaterade Tribunalen att helhetsintrycken av de två kattdjuren domineras av en svart kattdjurssilhuett i profil som ger intryck av rörelse med benen framåt och bakåt är det som konsumenten uppfattar och kommer ihåg. Detaljer som åt vilket håll djuret är på väg eller att det ena är mer stiliserat och med något fler detaljer var skillnader som konsumenten knappt lägger märket till och än minder kommer ihåg, ansåg Tribunalen.

Slutsatsen blev att det fanns förväxlingsrisk när det gäller kläder och registreringen nekades i dessa delar.

En noterbar detalj var att Tribunalen har språkproblem, att läsa domarna på engelska är tydligen inte alltid nyckeln för att slippa översättningsproblem. Enligt domen har annars Tribunalen skärpt kraven avsevärt i bedömningen av märkeslikhet.

Mer om detta i kommande nummer av BrandNews.


Arctic Cat har även ansökt om EU-registrering av kattdjuret med text.
Arctic Cat har även ansökt om EU-registrering av kattdjuret med text.

Bookmark and Share