För sent med 24 sekunder


Christer Löfgren 2018-03-27


PMÖD – Hur strikta skall domstolarna vara? Det öppnar Patent- och marknadsöverdomstolen nu upp för att The Faceshop kan fråga Högsta domstolen om. The Faceshops överklagande kom in 24 sekunder för sent, och både första och andra instans har slagit fast att det var…just för sent.

Sydkoreanska The Faceshop fick sin logga registrerad som svenskt varumärke för bl.a. kosmetika. Då invände The Body Shop och vann i Patent- och registreringsverket (PRV), THE FACESHOP-registrering hävdes.

Efter överklagande blev det samma besked i Patent- och marknadsdomstolen (PMD), THE FACAESHOP är förväxlingsbart med THE BODY SHOP och fick inte leva vidare.

När man så skulle överklaga till Patent – och marknadsöverdomstolen (PMÖD) så blev tekniken ett hinder. Mailet med överklagandet registrerades nämligen på PMD:s server 24 sekunder efter midnatt sista datum för överklagande.

PMD beslöt att avvisa överklagandet.

Avvisningsbeslutet överklagades av The Faceshop, i tid, och PMD skickade det vidare till PMÖD som nu har sagt nej. Är något försent är det försent.

PMÖD pekade samtidigt på att mail bedöms hårdare än post, eftersom det är tekniskt möjligt att se exakt när något kommer in. Hade The Faceshop lagt överklagandet på brevlådan hade det räckt att det brevet var på plats dagen efter, alltså timmar senare än mailet.

PMÖD gav dock en av sina sällsynta ventiler så att The Facebook kan överklaga även till Högsta domstolen.

Not: man överklagar till den domstol som har tagit ett beslut eller kommit med en dom. Den domstolen skickar sedan vidare till högre instansWarning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share