Cookies skapade frågetecken kring bevisning


Christer Löfgren 2018-03-28

Del av Sembos webbsida med erbjudande i Languedoc-Roussillon som Sembo inte lyckades visa fanns i verkligen.
Del av Sembos webbsida med erbjudande i Languedoc-Roussillon som Sembo inte lyckades visa fanns i verkligen.

PMD – Skärmdumpar används ofta som bevis i domstol, inte minst i marknadsföringsmål. Frågan är dock hur representativ den bevisningen är? På mer aktiva webbplatser är innehållet du möts av styrt av cookies och av vägen du har tagit dit. Kommer du via en Google-sökning påverkas det du ser på webbplatsen av vilka sökord du använde vid din sökning. Det har nu Konsumentombudsmannen fått klart besked om när man jagade resebolaget Sembo för deras webbkampanjer.

Konsumentombudsmannen (KO) jagar resebolaget Sembo för deras marknadsföring av resor på webbplatsen sembo.se. Det gäller marknadsföring från 2015 och målet inleddes 2016. KO hävdade att det 1) inte framgick hur frånpriser som användes var beräknade; att Sembo hade 2) angett rabattpriser trots att det inte fanns något ordinarie pris; samt att de hade 3) marknadsfört boenden med frånpriser som inte var reella – det fanns inget boende i den aktuella regionen för det marknadsförde frånpriset.

KO fick delvis rätt i del 1 och 3, men inte i 2.

En intressant del i domen gällde just vad skärmdumpar som KO hade som bevisning egentligen visade, hur påverkade det som visades av cookies från handläggarens vid KO:s väg dit och tidigare agerande på Sembos webbplats?

Noterbart är att trots KO:s vinst i två tredjedelar ansågs de ha varit vårdslösa i processföringen så det slutade med att parterna fick betala sina egna rättegångskostnader, precis som när det anses att parterna har vunnit/förlorat lika mycket.

Läs mer om domen i kommande nummer av BrandNewsWarning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share