#TOBAKSFRIUTMANING, #STARKARE TILLSAMMANS och PERFEKT GRÄS


Christer Löfgren 2018-04-11


PMD – Nej, vi kan direkt slå fast att en hashtag inte bidrar med att göra märken mer registrerbara. Den kunskapen finns nu i Norrköping och Kalmar.


En hel del av de varumärkesansökningar som får nej är inte ens nära att uppfylla det grundläggande kravet för registrering, det är alltför beskrivande för att uppfattas som just ett varumärke. Med det regelverk vi ännu har kvar så avslår Patent- och registreringsverket (PRV) de ansökningarna pga bristande särskiljningsförmåga.

En noterbar detalj i två av de tre fallen som här tas upp hör tidseran till, nämligen att hashtaggarna sprider sig även utanför sociala medier. Haken är dock att de inte alls räcker till för att göra beskrivande märken mer registrerbara, vilket många flera än de som tas upp här hoppas när de ansöker om registrering.

I alla tre fallen har sökandena överklagat till Patent- och marknadsdomstolen (PMD), men fick inte heller gehör där.


Landstinget i Kalmar ville registrera TOBAKSFRI UTMANING som varumärke för utbildningstjänster för tobaksprevention och informationstjänster om hälsopåverkan av tobak. En satsning som riktas till gymnasieskolor förklarade Landstinget.

PRV konstaterade att det endast uppfattas beskrivande som en upplysning av tjänsterna och inte som ett kännetecken.

Landstinget gav sig inte, det är en unik ordkombination.

Men det argumentet bet inte på PMD. Istället höll domstolen med PRV och konstaterade att ”att även nybildade ordkombinationer anses som beskrivande om det inte finns en tydlig skillnad mellan nybildningen och en enkel summering av dess beståndsdelar”.

Samma utgång, med ännu lite mer resonerande blev det i en parallell ansökan för orden hopskrivna och med en hashtag.

Därmed får Landstinget i Kalmar fortsätta sin satsning utan några registreringar i ryggen.


Företaget Hyresbostäder i Norrköping ville registrera #STARKARE TILLSAMMANS som varumärke för diverse tjänster som t.ex. rådgivning, utbildning och sociala nätverkstjänster.

PRV konstaterade att STARKARE TILLSAMMANS inte är något annat än en ”reklamfras eller allmängiltigt påstående” vilket gör att märket inte uppfattas som ett varumärke – det saknar särskiljningsförmåga. Det figurativa räckte inte för att avhjälpa bristen i texten.

Hyresbostäder överklagade och ville ha märket registrerat med sk disclaimer för själva texten, och menade att det figurativa i märket som helhet skapade särskiljningsförmåga. Det är långtifrån alltid som PRV har synpunkter när deras beslut överklagas, men den här gången hade de det. PRV hävdade en disclaimer inte hjälper när märket som i detta fall även som helhet saknar särskiljningsförmåga.

PMD höll med PRV, om än i ett lite utförligare resonemang där de tog upp de figurativa delarna som sådana. Slutsatsen blev densamma och Hyresbostäder får inte märket registrerat.

Hur Grandesco använder PERFEKT GRÄS i praktiken.
Hur Grandesco använder PERFEKT GRÄS i praktiken.

Slutligen det hashtag-fria. Grandesco vill ha PERFEKT GRÄS registrerat för en rad gödningsmedel. De hävdade att märket åtminstone har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning och att deras marknadsandel är 40-80 procent.

PRV konstaterade att PERFEKT GRÄS är beskrivande för gödningsprodukter eftersom det beskriver varornas syfte och saknar särskiljningsförmåga. När det gäller förvärvad särskiljningsförmåga hade Grandesco inte lämnat in någon bevisning som stödde det.

Grandesco överklagade men PMD höll föga förvånande med PRV i bedömningen i alla delar. Det blir ingen registrering av PERFEKT GRÄS.

Not: Alla beslut kommer med viss eftersläpning med i BrandNews i sin helhet.