Är buss-/tågdekor bara dekor eller även ett varumärke?


Christer Löfgren 2018-04-16

De gamla registreringarna överst, den nya nekade ansökningarna nederst.
De gamla registreringarna överst, den nya nekade ansökningarna nederst.

PMD – Östgötatrafiken blev överraskade när de ville ha sina sedan länge registrerade figurmärken registrerade även som positionsmärken på bussar och tåg. Då fick de nej!

Östgötatrafiken har varit flitiga med att utnyttja möjligheten att registrera varumärken. År 2003 registrerades deras ellips-märke i olika kombinationer av rött, vitt och gult. Det var inget problem.

I slutet av 2016 ansökte Östgötatrafiken om registrering av de tre speciella varumärken. De satte sina tidigare registrerade figurmärken på två olika busstyper och ett tåg.

Patent- och registreringsverket kom fram till att de sökta märkena bara uppfattades som dekor på tåg och bussar och inte som varumärken, alltså saknades särskiljningsförmåga och det blev nej till registrering.

Östgötatrafiken överklagade till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och betonade att de gällde positionsmärken och att man inte alls sökte skydd för själva bussarna och tåget. Man skickade även in nya avbildningar där bussarna och tågets form hade fått streckade linjer för att markera att man inte sökte skydd för de formerna; en ändring av ansökningarna som accepterades.


I ändrat streckat utförande.
I ändrat streckat utförande.

PRV argumenterade i PMD och sa bl.a.:
”Enligt PRV:s mening är det allmänt känt att kommersiella transportfordon såsom tåg och bussar, vilka de allra flesta kommer i kontakt med dagligen, ofta är dekorerade och färgsatta på olika sätt. PRV kan därför inte se att konsumenterna, utan att de först behöver vänja sig vid märkena, omedelbart kan uppfatta dessa som kännetecknande för ett kommersiellt ursprung snarare än som ren dekoration.”

PMD konstaterade att som positionsmärken gäller kravet på att det som söks skydd för måste avvika ”betydande mån” från vad som är gängse i branschen, alltså samma krav som för 3D-varumärken. Någon sådan skillnad hade inte Östgötatrafiken bevisat, utan det som söktes uppfattas endast som en dekor bland andra för bussar och tåg, och inte som varumärken i sig.

Därmed blev det nej till registrering.

Läs hela beslutet i kommande nummer av BrandNews.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share