Ställningskrig i PMD och PMÖD


Christer Löfgren 2018-04-19

Patentskiss och designregistrering.
Patentskiss och designregistrering.

PMD – Skottska Turner Fabrication och västgötska Pluseight Technology började med en patenttvist 2016 och fortsatte med en designtvist 2017. Patent- och marknadsdomstolen har nu avgjort båda. I patentmålet om en ställningskoppling vann Tuner till stor del, men inte allt – Pluseights patent klarade sig efter ännu en begränsning. I designmålet om ett gitterräcke och dess koppling vann Pluseight utan reservation.

Det är Tuner Fabrication i Glasgow som låg bakom två stämningar mot Pluseight Technology i Hindås.

År 2016 gällde stämningen ogiltigförklaring av ett anordningspatent för en koppling för ställningar.

Pluseight hade redan begränsat patentet ett par gånger och nu blev det ännu mer i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) efter att domstolen sommaren 2017 slagit fast att det var ogiltigt i sitt meddelade skick. Men patentet accepterades i ännu mer begränsat skick. Domen är överklagad till Patent- och marknadsöverdomstolen.

År 2017 gällde stämningen hävning av en designregistrering som Pluseight har för en räckesdel, ett gitterräcke vilket är sidoräcket på ställningen.

I praktiken är det den patenterade kopplingen som Pluseight har vidareutvecklat och frågan var förenklat om det nya gällde både teknik och formgivning eller bara teknik, samt om den nya utformningen skilde sig tillräckligt från den gamla. En oenig PMD:s slutsats var i förra veckan att designregistreringen uppfyller alla krav och den lever vidare. Domen kan överklagas.


Del av designregistreringen.
Del av designregistreringen.

Läs mer om båda domarna i nästa nummer av PatentEye, och designdomen i kommande nummer av BrandNews.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share