Patent för sikte till granatgeväret Carl Gustav ogiltigförklarat


Christer Löfgren 2018-05-25


PMD – När man håller på och finjusterar och ändrar för att övertyga handläggaren på registreringsmyndigheten om patenterbarheten i sin uppfinning är det högst väsentligt att man ser till att ha täckning i grundhandlingen, alltså ansökan, för det man ändrar. Här kommer ett till exempel på ett patent som ogiltigförklaras för att en detalj i det meddelade patentet inte har täckning i ansökan. Vinnare är Saab som stod bakom invändningen.

År 2012 lämnade företaget Simbal i Karlskoga in en patentansökan för ett sikte avsett för rekylfria vapen som granatgeväret Carl Gustav. Patent- och registreringsverket sa ja 2014. Det fick Saab AB att reagera och invända för att få patentet, som idag ägs av en privatperson, ogiltigförklarat av en mängd skilda skäl.

Patent- och registreringsverket (PRV) ansåg emellertid att patentet uppfyllde det mesta, som t.ex. uppfinningshöjd, men på en enda punkt – en detalj – föll patentet.

Innehavaren överklagade men har nyligen fått samma besked i Patent- och marknadsdomstolen (PMD), patentet ogiltigförklaras.

Vilken detalj var det då som välte patentet?

Jo, skillnaden mellan vridbart och rörligt.

PMD påpekade:
”Ett patentkrav uppfyller villkoret om stöd i grundhandlingarna så länge som en fackman, med hänsyn tagen till dennes allmänna kunskaper, endast ställs införinformation som är otvetydigt härledningsbar från innehållet i grundhandlingarna, explicit eller implicit. De bestämningar som utgör ett patentkrav måste vara härledningsbara på så vis att de är en otvetydig konsekvens av vad som anges i grundhandlingarna.”

I patentkravet i ansökan löd en del:
”…och en siktesarm (4) på vilken siktet är monterat för rätt inställning av siktet för aktuell ammunitionstyp, kännetecknat av…”

Motsvarande del i det senare meddelade patentet lyder:
”…och en siktesarm (4) på vilken siktet är monterat och varvid siktesarmen (4) är rörligt ansluten till sikteshuset (1) och siktesarmens (4) lägesinställning är påverkbar medelst en mikrometer (9) för rätt inställning …”

Det visade sig att det i patentet fanns stöd för att siktet var vridbart, men inte rörligt som är en mycket mer omfattande funktion. Därtill kunde siktet påverkas med en mikrometer.

Beslutet kan överklagas.

En läxa för den som söker patent: man kan inte vara nog noggrann med detaljerna.

Ett annat exempel på ogiltigförklaring av samma skäl.
Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share