Mercedes fick först kritik mot systemet och nu nej till registrering av namnet


Christer Löfgren 2018-06-09


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
PMD – Mercedes-ägaren Daimler fick nej ännu en gång, det blir ingen registrering av DRIVE PILOT som varumärke för mjukvara.

Söker man idag för att hitta varumärket DRIVE PILOT hos Mercedes lyckas man inte. De fick en del kritik under 2016 och 17 för sin funktion DRIVE PILOT och idag verkar begreppet vara ersätt med andra för deras skilda hjälpfunktioner för bilförare.

Ägarbolaget Daimler har dock inte gett upp försöket att registrera DRIVE PILOT som varumärke för ”Computer software for controlling passenger cars and passenger car safety systems”. De lämnade in en internationell sk Madrid-ansökan omfattande ett mycket stort antal länder. De valde individuella länder istället för en EU-varumärkesansökan.

Måhända var taktiken rätt eftersom de har lyckats få till en registrering i vissa länder, dock inte hemma i Tyskland och inte heller här i Sverige.

Patent- och registreringsverket konstaterade att märket var beskrivande för mjukvaran och sa nej.

Daimler överklagade och Patent- och marknadsdomstolen (PMD) tog en noggrann titt, men kunde konstatera att de två orden tillsammans ökade, istället för minskade, det beskrivande. När PMD summerade blev det tydligt att det inte ens var nära att Daimler lyckades övertala PMD. Det blev återigen nej till registrering av DRIVE PILOT.

Beslutet kan överklagas.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share