PMÖD inte nöjda med tingsrättens piratförbud för ROLEX-klockor


Christer Löfgren 2018-07-25

En av de gamla svenska registreringarna som Rolex tog stöd i.
En av de gamla svenska registreringarna som Rolex tog stöd i.

PMÖD – I juni 2016 fälldes en stockholmare för import av piratkopior av ROLEX OYSTER PERPETUAL-klockor i Södertörns tingsrätt. Stockholmaren överklagade och hävdade sin oskuld. Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har nu slagit fast hans skuld, men begränsat tingsrättens yviga förbud. 


Webbplatsen klockor-kopior.se har en nyckelfunktion när en stockholmare fälldes för import av kopior på ROLEX OYSTER PERPETUAL-klockor. Domstolarna kom fram till att stockholmaren tog emot kopior, i det här fallet en försändelse med sju stycken klockor som fastnade i Tullverkets kontroll, som hade beställts på webbplatsen.

Stockholmaren själv hävdade att han sagt nej till att ta emot försändelsen och därför var oskyldig; detta var också skälet till hans överklagande av den första domen.

Hur hans resonemang gick och hur Rolex lyckades lösa beviskraven och övertyga domstolarna framgår i kommande nummer av BrandNews. Där framgår också hur tingsrättens givmilda förbud stramades upp markant av PMÖD.

Klart är att Rolex lyckades i båda domstolarna och stockholmaren fälldes. Han får nu betala 15.000 kronor i skadestånd; men också totalt 145.000 kronor för Rolex rättegångskostnader, och då bantade ändå PMÖD kostnaderna där med en tredjedel.

Domen kan inte överklagas.

Mer ROLEX-fall:
Om kronofogden
Om gränsen till privatimport.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share