MONTE FLOR förväxlingsbart med MONTEFIORE


Christer Löfgren 2018-07-30


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297

PMD – Berg och blommor på italienska – MONTEFIORE – hindrade en registrering av Umidas varumärke MONTE FLOR för drycker.


EU-varumärket MONTEFIORE är registrerat för alkoholdrycker som vin och sprit. Registreringen blev ett hinder när svenska Umida ville registrera MONTE FLOR som svenskt varumärke.

Patent- och registreringsverket (PRV) hittade MONTEFIORE och pekade på likheterna samt att det är utifrån den bleknande minnesbilden som bedömningen skall göras. Slutsatsen blev att de var förväxlingsbara.

Umida överklagade och vill begränsa märket till att gälla proffsmarknaden.

I Patent- och marknadsdomstolen (PMD) fick de inget gehör. PMD slog fast att skillnaderna inte räcker när likheterna är så stora, och helhetsbedömningen slutade i att de två märkena var förväxlingsbara och Umida nekades registrering av MONTE FLOR.

Beslutet kan överklagas.

Läs hela PMD:s beslut i kommande nummer av BrandNews.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share