KIT KAT 3D och effekten av EU-varumärkets enhetliga karaktär


Christer Löfgren 2018-07-31

Nix till registrering som EU-varumärke, bevisningen gällde inte hela EU.
Nix till registrering som EU-varumärke, bevisningen gällde inte hela EU.

EUD – Enkelt; EU-varumärket har en enhetlig karaktär och skall ha samma rättsverkan i alla medlemsländer. Om ett varumärke – som KIT KAT-chokladens 3D-form – saknar särskiljningsförmåga, alltså förmåga att fungera som varumärke i sig, i alla medlemsländer så krävs bevisning för att 3D-formen har förvärvat en sådan förmåga i …. alla medlemsländer. EU-domstolen öppnade dock upp för lite flexibilitet i bevisningen.

Såväl Nestlé som EUIPO kämpade på för att få en rimligare kravmodell i de fall där man skall bevisa att ett varumärke som i sig saknar särskiljningsförmåga – förmåga att fungera som varumärke – har förvärvat sådan förmåga genom användning.

Ofta kan bristen på särskiljningsförmåga bero på språkskäl, alltså att varumärkesordet betyder något på ett av EU-språken som skapar bristen. Kan märkesinnehavaren då bevisa att i just det landet så har märket använts så att ordet har förvarat förmågan att fungera som ett varumärke.

Det blir svårare när det kommer till 3D-varumärke eller andra språkoberoendemärken. Saknas förmåga saknas den normalt i alla länder, som när det gäller KIT KAT-chokladens 3D-utformning.

När EU-domstolen nu sagt sitt fick Nestlé och EUIPO inte som de ville, enhetligheten och rättsverkan står där orubblig, men domstolen öppnade ändå upp för en mer flexibel syn på bevisningen.

Läs mer i kommande nummer av BrandNews.

Mer om KIT KAT-3D.

och härWarning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share