BIC-tändarens form inget 3D-varumärke


Christer Löfgren 2018-08-01


PMD – Ett till synes enkelt men ändå väldigt speciellt fall när det gäller en 3D-utformnings förmåga att fungera som varumärke – alltså särskiljningsförmågan – har avgjorts i Patent- och marknadsdomstolen (PMD). Franska BIC vill registrera utformningen av sin klassiska tändare som ett 3D-varumärke, men fick återigen nej.


För en 60-talist har den alltid funnits där även om man inte är eller omger sig med rökare – BIC-tändaren med den ovala formen. Fakta är att den lanserade i Sverige 1972 och enligt BIC har man under åren 2011-2017 sålt 50 miljoner stycken. Marknadsandelen är cirka 40 procent i värde och cirka 30 procent i antal tändare.

2016 inleddes BIC:s försök att registrera utformningen av tändaren som ett svenskt 3D-varumärke.

Patent- och registreringsverket sa nej, det brister i särskiljningsförmåga. Ett "trick" av BIC, nämligen att snäva in varuslaget ordentligt, gick inte heller hem.

BIC:s bevisning för att tändaren genom användning har förvärvat förmågan räckte inte alls.

BIC överklagade till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och lämnade in ytterligare bevisning.

PMD gick inte heller att övertala, någon ursprunglig särskiljningsförmåga finns inte, utformningen skall ju i så fall skilja sig i betydande mån från vad som är gängse på området. När det gäller bevis, den gamla och nya, för förvärvad förmåga räckte den inte heller här.

PMD sa alltså nej till registrering.

Beslutet kan överklagas.

Läs PMD:s beslut i kommande nummer av BrandNews.

Det som gör detta fall så speciellt är att nog väldigt många fler än undertecknad ser tändaren och dess form som en klassiker, alltså mycket välkänd. Men det hjälper ju inte! Det gäller att man – i det här fallet BIC – kan bevisa detta och att just utformningen i sig fungerar som ett varumärke. I praktiken blir marknadsundersökningar centrala i den här typen av ärenden, men det gäller ju att pricka rätt i något som är så svårt, och det gjorde inte de undersökningar som BIC lämnade in.

Not: PMD tar tavelkroksbeslutet i PMÖD på orden och inledde bedömningen här med att se huruvida något av de tre speciella absolut hindren var aktuellt.

Not: Tribunalen sa 2005, och alla instanserna före det, nej till registrering av BIC-tändaren som 3D-EU-varumärke.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share