PMD stränga med tidsgränsen


Christer Löfgren 2018-08-10


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
PMD – En privatperson i Australien har stämt VR-företaget MindArk i Göteborg för upphovsrättsintrång. MindArk krävde då att privatpersonen skulle ställa säkerhet för rättegångskostnaderna, en begäran som kom in försent när Patent- och marknadsdomstolen (PMD) tillämpade reglerna strikt.

När en utländsk aktör utan koppling till Sverige genom dotterbolag, filialer eller dylikt vänder sig till svensk domstol och drar igång ett mål är det klokt att kräva att aktören ställer säkerhet för rättegångskostnaderna. Förloraren betalar ju vinnarens rättegångskostnader, vilka kan bli svåra att driva in om den utländske aktören förlorar.

En ytterst viktig detalj är att detta inte är något kan bestämma sig för efter ett tag, utan den enda möjligheten att få igenom ett sådant krav på säkerhet är att det görs redan första gången man svarar på stämningen.

I detta fall kom MindArk in med en sådan begäran, och det om hela sex miljoner kronor.

Haken var bara att MindArks svaromål med begäran kom in den 14 maj istället för den 9 maj vilket var det datum som Patent- och marknadsdomstolen (PMD) hade satt upp.

För själva målet var det inget större problem, men i frågan om säkerhet valde PMD att följa regelverket strängt. Där anges att begäran måste komma in ”senast när svaranden första gången ska föra talan i målet”.

PMD konstaterade att det är skillnad på när bolaget har fört respektive ska ha fört:
”att MindArk har framställt yrkandet första gången bolaget har fört talan i målet saknar betydelse eftersom 4 § föreskriver att ett yrkande ska framställas första gången svaranden ska föra talan i målet.”

Därmed behöver inte australiern ställa säkerhet i målet.

Läs mer i kommande nummer av BrandNews och PatentEye.

Läs om ett annat mål där säkerheten var aktuell.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share