PMÖD:s finlir om förbud, kvarstad och marknadsstörningsavgift


Christer Löfgren 2018-08-17


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
PMÖD – En ny bit i praxisbyggandet från Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) kom när de i början av augusti tittade närmare på formulering av förbud och nivån på marknadsstörningsavgifter (marknadsföringsrättens böter), samt en väsentlig detalj att tänka på kring kvarstad vid utdömd störningsavgift. Detta skedde i målet där Konsumentombudsmannen (KO) satte stopp för telefonförsäljningen av abonnemang på hälsokostpreparat av Omega-3 Kost Nordic, Solbrun Beta och DRinfo, samt deras två ägare personligen. Men det var KO som stod som förlorare i PMÖD.

Med stöd av ett antal anmälningar från drabbade konsumenter vände sig Konsumentombudsmannen (KO) till domstol för att få stopp på telemarketing av abonnemang av kosttillskott. Under fyra månader hann Solbrun Beta med närmare en miljon säljsamtal och å Omega 3 Kost Nordics vägnar hann callcenterföretaget DRinfo med drygt 400.00 säljsamtal. De två personerna bakom verksamheten har KO haft kontakt med tidigare också.

KO vann i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) i mars 2017. Det blev omfattande förbud för alla fem, företag och personer. De tre företagen dömdes också att betala störningsavgifter, men bara hälften så höga som KO hade yrkat på.

Av maximala 10 procent av föregående års omsättning dömde PMD ut 4,8-5 procent.

Läs mer om domen i BrandNews 5/17.

KO överklagade för att få till hårdare förbudsformuleringar, dubbla störningsavgifter och en utdragen kvarstad. Not. Två veckor efter domen lyckades KO få en tioprocentig marknadsstörningsavgift utdömt i ett annat telemarketingfall i PMD.

PMÖD gick utförligt igenom vad som gäller för förbud och formuleringen och gick inte med på KO:s yrkande utan valde istället att strikta upp förbuden ytterligare. Eftersom både Solbrun och Omega 3 inte bara var i likvidation utan satt i konkurs vid PMÖD:s avgörande tog PMÖD dessutom bort vitet gällande de två. Slutligen slog PMÖD fast vad som gäller för löpande viten, så glöm löpande vite per vecka.

KO fick inte heller gehör för sitt krav för störningsavgiften, PMÖD tyckte att PMD hade hittat rätt nivå, alltså hälften av det möjliga.

KO fick dock rätt vad gäller kvarstaden.

KO sågs som förlorare och fick betala företagens och privatpersonernas mycket blygsamma rättegångskostnader om totalt 217.00 kronor.

Läs mer om PMÖD:s praxisbyggande resonemang i kommande nummer av BrandNews.

Här hittar du några av de andra fall med störningsavgift som vi har uppmärksammat:
Nytel
INT WayUp
borsta byt hyvel

Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share