Mitsubishi vann i udda varumärkestvist


Christer Löfgren 2018-08-29


EUD – Ibland dyker de upp, fallen man inte kunde förutspå utan ett väldigt kreativt tankesätt. Belgiska Duma och GSI ville komma runt reglerna för parallellimport från länder utanför EU. Tricket fungerade i första instans i belgisk domstol efter att de hade blivit stämda av märkesinnehavaren Mitsubishi. Det gick sämre för Duma och GSI när frågan landade på EU-domstolens bord.

Tidigare i sommar avgjorde EU-domstolen ett varumärkesmål där Duma och GSI försökte komma runt reglerna om att märkesinnehavare kan sätta stopp för parallellimport från icke – EU-länder in i unionen.

Tricket var att ommärka produkterna innan de importerades ur tullagret. När gaffeltruckarna importerades fanns inga av Mitsubishis kännetecken kvar på dem.

Första instans i Belgien ansåg att Mitsubishi inte kunde hindra detta med stöd av varumärkeslagarna. Mitsubishi överklagade förstås.

I andra instans vände man sig till EU-domstolen.

EU-domstolen slog fast att Dumas och GSI:s trick inte gick hem, agerandet går visst att sätta stopp för med varumärkesreglerna.

Läs mer om hur man skall resonera i kommande nummer av BrandNews, där det också noteras hur generaladvokaternas insats har ifrågasatts i detta och ett mål till på kort tid, och om man kan göra något åt det.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share