Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 36


Christer Löfgren 2018-09-03


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297

Kommande vecka i PMD (enligt planering; omfattar ej konkurrensrätt)

Måndag 3 september
09.00 - 16.30
Huvudförhandling
PMT 7406-17, överträdelse av marknadsföringslagstiftningen: Procter & Gamble Sverige AB vs SCA Hygiene Products AB

09.00 - 12.00
Muntlig förberedelse
PMT 17084-17, otillbörlig marknadsföring: MTT System AB vs. DellCron AB
PMT 17071-17, otillbörlig marknadsföring: Roland Gustavsson Grävmaskiner AB vs. DellCron AB

Tisdag 4 september
09.00 - 16.30
Huvudförhandling
PMT 7406-17, överträdelse av marknadsföringslagstiftningen: Procter & Gamble Sverige AB vs SCA Hygiene Products AB

09.00 - 16.30
Huvudförhandling
B-7341-17, upphovsrättsintrång.

Onsdag 5 september
09:00 - 16:30
Huvudförhandling
B 14042-16, brott mot upphovsrättslagen

Torsdag 6 september
09:00 - 16:30
Huvudförhandling
B 14042-16, brott mot upphovsrättslagen

Fredag 7 september
09:00 - 16:30
Huvudförhandling
B 14042-16, brott mot upphovsrättslagen

09.00 – 12.00
Sammanträde
PMÄ 11090-16, upphävande av patent: Alfa Laval Corporate AB vs 3nine ABWarning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share