Inte hela rissäcken, "bara" AMIRI-loggan förbjöds


Christer Löfgren 2018-09-06

Först förbjöds hela säckens utformning, de två till vänster, därefter endast loggan till höger.
Först förbjöds hela säckens utformning, de två till vänster, därefter endast loggan till höger.

PMÖD – I Patent- och marknadsdomstolen (PMD) förbjöds hela rissäckens fram- och baksida interimistiskt, alltså direkt och tills vidare. Beslutet överklagades av de drabbade Amanulla Amiri till överdomstolen (PMÖD). Återigen stod dock de som hade stämt Amanulla för varumärkesintrång, Yaran Trading, som vinnare eftersom det interimistiska förbudet lever vidare, men i begränsad form, inte hela säckens utformning utan bara AMIRI-loggan.

Kampen om ris-varumärket AMIRI inleddes med att Yaran Trading stämde Amanulla Amiri Invest för varumärkesintrång och flera marknadsrättsliga övertramp. Jo, du läste rätt, Amiri blev stämda för att ha använt varumärket AMIRI.

Målet är komplicerat med många skilda delfrågor som vi hoppar över här.

Ett av Yarans yrkanden i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) var ett interimistiskt förbud för Amanulla Amiris användning av AMIRI-varumärket.

PMD sa ja till detta interimistiska förbud och Amanulla Amiri förbjöds att använda rissäckens utformning genom att förbudet knöts till två bilder på rissäcken.

Amanulla Amiri överklagade men fick bara delvis gehör.

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) höll med PMD och att det fanns sannolika skäl för varumärkesintrång (det är bara en preliminär bedömning). PMÖD begränsade dock förbudet till att endast gälla själva AMIRI-loggan, inte hela säckens utformning.

Läs mer om målet i kommande nummer av BrandNews.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share