XTENTIO vs XTENTIO, där båda lever vidare


Christer Löfgren 2018-09-07

Tyska Xtentio, med den här loggan, får acceptera det svenska XTENTIO.
Tyska Xtentio, med den här loggan, får acceptera det svenska XTENTIO.

PRV – Två privatpersoner i Askim fick det tyska dataföretaget Xtentio jagandes efter sig efter att de hade registrerat XTENTIO som varumärke. Men de två vann i Patent- och registreringsverket (PRV).


En snabbtitt i varumärkesregistren visade att två personer i Askim hade lyckats få XTENTIO registrerat för tjänster i klass 35 trots att det tyska datorföretaget Xtentio hade XTENTIO registrerat som EU-varumärke för tjänster i klass 35. Identiska varumärken i samma klass, det borde väl vara en formsak att häva den nya registreringen.

Xtentios invände mot den svenska registreringen med stöd av EU-registreringen, men de var också medvetna om att de skulle tvingas resonera för att övertyga Patent- och registreringsverket (PRV). Tittade man närmare omfattade den svenska registreringen endast tjänster kring reklam, marknadsföring och annonsering, medan EU-registreringen endast gällde tjänster kopplade till databaser och ADB i klass 35.

PRV konstaterade att marknadsföringstjänster respektive databehandlingstjänster inte tillhandahålls av samma företag eller via samma distributionskanaler, det handlar om olika kundkretsar och tjänsterna vare sig kompletterar eller konkurrerar med varandra.

Då spelade det ingen roll att märkena var identiska, de är inte förväxlingsbara och den svenska varumärkesregistreringen lever vidare.

Beslutet kan överklagas.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share