NEUSCHWANSTEIN, kampen om slottssouvenirer


Christer Löfgren 2018-09-07

Ett omstritt slottsnamn.
Ett omstritt slottsnamn.

EUD – Det tog 24 år att bygga slottet Neuswanstein i södra Tyskland i slutet av 1800-talet, nu 130 år senare slåss delstaten Bayern och en tysk företagssammanslutning namnet som EU-varumärket, i praktiken för användning som varumärke på souvenirer.

Freistaat Bayern (Förbundsstaten Bayern) registrerade under 2011 NEUSCHWANSTEIN som EU-varumärke för en lång rad produkter och tjänster, urvalet pekar på att det handlar om merchandsing.

Det här gillades inte av företagssammanslutningen Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise som året efter kom till EUIPO med en begäran om att hela registreringen skulle ogiltigförklaras. Bundesverband hävdade att det bara var en beskrivande geografisk bestämning som saknade särskiljningsförmåga, ansökan var också inlämnad i ond tro.

Invändningsavdelningen höll inte med utan registreringen upprätthölls i sin helhet.

Bundesverband överklagade men Överklagandenämnd höll med det tidigare beslutet.

Bundeverband överklagade igen och i Tribunalen men fick inget gehör där heller.

Bundeverband överklagade igen och nu har EU-domstolen sagt sitt.

EU-domstolen påpekade att det endast är om slottet och området där medför att produkterna anses ha vissa väsentliga egenskaper eller kvalitet som frihållningsbehovet aktualiseras. Något sådant var inte visat i detta fall, och EU-domstolens förklarade att även om souvenirer med NEUSCHWANSTEIN på kopplas till slottet så är det inte egenskap i varumärkesrättens mening.

Bundesverband lyfte även fram att den tyska högsta domstolen Bundesgerichtshof hade hävt en tyska varumärkesregistreringen för NEUSCHWANSTEIN. Något som EU-domstolen som vanligt avfärdade som irrelevant.

Bundesverband pekade även på ond tro, slottsherren delstaten Bayern hade ju kännedom om souvenirförsäljningarnas användning av NEUSCHWANSTEIN. EU-domstolen kunde bara konstatera att Tribunalen inte hade begått något misstag, Bundesverband hade ju inte haft någon bevisning om den onda tron. Dessutom var den användning som Bundesverband pekade på daterad till 2008, vilket var före Bayerns ansökan om registrering av EU-varumärket, men tre år efter Bayerns tyska ansökan.

EU-domstolen la till att man kan ha ett legitimt syfte med en ansökan om registrering även om den kan få negativa följder för andra.

Därmed kvarstår NEUSCHWANSTEIN som EU-varumärke, och souvenirförsäljarna vid slottet har hamnat i en lite knivig situation.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share