Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 37


Christer Löfgren 2018-09-07


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297

Kommande vecka i PMD (enligt planering; omfattar ej konkurrensrätt)

Måndag 10 september
09.00 - 16.30
Huvudförhandling, sal 27
PMT 4237-17, ogiltigförklaring av patent: Ngenic AB vs. Manetos AB
PMT 10895-16, patentintrång: Scypho Sweden AB vs. Ngenic AB

09:00 - 16:30
Huvudförhandling, sal 1
B 14042-16, brott mot upphovsrättslagen

Tisdag 11 september
09.00 - 16.30
Huvudförhandling, sal 27
PMT 4237-17, ogiltigförklaring av patent: Ngenic AB vs. Manetos AB
PMT 10895-16, patentintrång: Scypho Sweden AB vs. Ngenic AB

09:00 - 16:30
Huvudförhandling, sal 1
B 14042-16, brott mot upphovsrättslagen

Onsdag 12 september
09.00 - 16.30
Huvudförhandling, sal 27
PMT 4237-17, ogiltigförklaring av patent: Ngenic AB vs. Manetos AB
PMT 10895-16, patentintrång: Scypho Sweden AB vs. Ngenic AB

09.00 - 12.00
Muntlig förberedelse
PMT 5901-18, patentintrång intermistiskt: Lundberg & Son VVS-produkter AB vs. NGL Vatten & Energiteknik AB

13.00 - 16.00
Muntlig förberedelse
PMT 12930-16, patentintrång: S.P.M. S.p.A. vs. B-stedt of Sweden AB

Torsdag 13 september
09:00 - 12:00
Muntlig förberedelse
PMT 3563-18, upphovsrättsintrång: Alfa Kommun & Landsting AB vs. Malmö Stad Fastighetskontoret

13:00 - 16:00
Muntlig förberedelse
PMT 2174-18, admin. hävning av registrerat företagsnamn: City Däck Öresund AB vs. Citydäck Ringön

Fredag 14 september
-Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share