FRAMGÅNGSPODDEN tillbaka i Learnbys händer


Christer Löfgren 2018-09-17

Learnby har bättre rätt till FRAMGÅNGSPODDEN.
Learnby har bättre rätt till FRAMGÅNGSPODDEN.

PMD – Den mycket framgångsrika Framgångspodden hamnade i en varumärkestvist, om tvisten är över återstår att se.

Framgångspodden startades av Alexander Pärleros och Petter Tillberg, och nu drivs podden av bolaget Learnby med Pärleros som intervjuare.

Våren 2016 ansökte Tillberg om registrering av varumärket FRAMGÅNGSPODDEN. Learnby invände och hävdade bättre rätt till varumärket och att ansökan skulle överföras till Learnby.

Patent- och registreringsverket (PRV) konstaterade att det rådde tvist om vem som ägde varumärket och hänvisade därför Learnby till domstol för att reda ut tvisten.

Där har det blivit en del turer med avvisning och återförvisning, innan Patent- och marknadsdomstolen (PMD) nyligen kom med en tredskodom där det slås fast att Learnby har bättre rätt till varumärket.

Domen kan överklagas eller återvinnas.

Läs mer om turerna i domstolarna och Learnbys argument för bättre rätt i kommande nummer av BrandNews.  Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share