Helt olika om likhet i PRV och PMD


Christer Löfgren 2018-09-18

EU-varumärket ovan, svenska märket nedan.
EU-varumärket ovan, svenska märket nedan.

PMD – Bedömning av varuslagslikhet kan vara både enkel och svår, i fallet med varumärkena ALUFASE var den uppenbarligen svår. Det är nämligen intressant hur olika Patent- och registreringsverket (PRV) och Patent- och marknadsdomstolen (PMD) bedömde varuslagslikheten i fallet.


I juni 2017 registrerades Zip-Ups varumärke ALUFASE i logotyp av Patent- och registreringsverket (PRV) för ”Byggnadskomponenter (ej av metall) i form av plattor” i klass 19.

Att EU-varumärket ALUFASE i logotyp dök upp när PRV tittade på befintliga rättigheter under handläggningen av ansökan för svenska ALUFASE måste man förutsätta.

Därmed kan vi konstatera att PRV inte såg någon varuslagslikhet mellan byggnadskomponenter (ej av metall) i form av plattor” i klass 19 och det som EU-varumärket omfattade, nämligen ”metallställningar; mobila plattformar i metall för höjdarbete” i klass 6.

Det spanska ställningsföretaget Alufase vände sig till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) för att få den svenska registreringen hävd, och det med stöd av sin EU-varumärkesregistrering för produkter i klass 6.

PMD kom då fram till att det fanns ”en betydande grad av varuslagslikhet” hos de två registreringarna. Med den delbedömningen blev frågan om förväxlingsrisk en formsak eftersom ALUFASE var identiskt i de två märkena.

PMD hävde därför den svenska ALUFASE-registreringen.

Domen kan överklagas.

Läs mer om PMD:s resonemang i kommande nummer av BrandNews.

Not: Det var först i februari 2017 som spanska Alufase lämnade in sin EU-varumärkesansökan, trots att verksamheten varit igång sedan 2003. Zip-Ups ansökan lämnade sin i april 2017, knappt två månader ”för sent”.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share