Apple jagar taiwanesiska Apo


Christer Löfgren 2018-09-19


TRIB – Att Apple vill hålla rent från andra äpple-loggor är föga överraskande. Hur långt deras ensamrätt sträcker sig får vi se, de har nu lyckats få till en ny utförligare prövning i EUIPO:s överklagandenämnd i deras försök att få en EU-registrering av APO-loggan hävd.

Sedan 2004 har taiwanesiska Apo producerat projektorlampor som säljs över hela världen. När de 2012 ville registrera sin logga som EU-varumärke högg Apple snabbt innan den hann registreras. Apple vill ha ett nej till registrering och hävdar att Apo-loggan är förväxlingsbar med dels deras figurmärke dels ordmärket APPLE. Apple hävdar dessutom att de har ett vidgat skydd och att Apo-loggan innebar snyltning/skada, samt innebär ett intrång enligt brittiska ”passing off”-regler.EUIPO:s invändningsavdelning kom fram till att även om det fanns viss likhet mellan märkena så fanns ingen förväxlingsrisk. När det gällde det vidgade skyddet och ”passing-off” höll inte Apples bevisning.

Apple överklagade förstås.

I Överklagandenämnden blev slutsatsen densamma, men annorlunda motiverad i allt utom ”passing-off”. Överklagandenämnden gjorde nämligen ingen förväxlingsbedömning eftersom man fann att det inte fanns någon som helst likhet mellan Apos-logga och Apples varumärken. Efter den slutsatsen behövde man inte gå vidare med en fullständig förväxlings- eller snyltning/skada-bedömning.

Apple överklagade förstås.

Tribunalen upphävde Överklagandenämndens beslut i sin helhet och skickade tillbaka ärendet. Nämnden hade visserligen rätt i att de inte behövde fortsätta förväxlingsbedömningen när de kom fram till att det inte fanns någon som helst märkeslikhet. Nämnden hade dock fel i den bedömningen, så fort det finns viss likhet måste bedömningen göras i sin helhet – och viss likhet finns det.

Domen innebär alltså på intet sätt att Apple har vunnit mer än att Överklagandenämnden måste göra om sin bedömning med en fullständig bedömning om förväxling och snyltning/skada.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share