Nya numret av BrandNews, 4/18


Christer Löfgren 2018-09-20


Årets fjärde nummer av BrandNews har kommit i lådorna.

I detta nummer lyfter vi fram de förändringar som kommer i varumärkeslagen enligt sommarens proposition, därmed skall vi var helt EU-harmoniserade och ha en modern varumärkeslag. Men visst blir det också kritik på ledarplats, varför inte göra det tydligt även för icke-specialister?

Björn Mogensen funderar över varumärket som fenomen i en krönika på temat ”Varumärkets varumärkesresa”.

Tvistdelen bjuder på en mängd väsensskilda historier som t.ex. parallellimporttvisten mellan Merck Sharp & Dohme och Orifarm, där MSD inte var nöjda med Oirfarms förpackningar. Ett fall där avgörandet i tingsrätten kom före PMD:s tid, och PMÖD inte var nöjda med hur Södertörns tingsrätt formulerade sitt förbud. Hur man bevisar ond tro fick vi se i MILLU-fallet. En dom från hovrätten i Västra Sverige om en ytterst sällan bedömd fråga om tidsgappet mellan förberedelse och marknadsinträde för att få alltihop under ”verkligt bruk” av varumärket MORRIS. Samma fall tar upp bl.a. passivitet och visar hur olika domstolarna kan se på kravet på bevisning för att RB 35:5 skall aktiveras. En annan dom berör undersökningsplikten för en småföretagare.

Från USA hämtar vi tvisten kring sloganen ”We buy houses”. Från Indien när en kopiatör av läkemedelsförpackningar fick betala 1,8 miljon kronor i skadestånd…till en katastroffond.

När Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) avgjorde iCELL vs ISOCELL tog de rygg på Högsta domstolen i en delfråga.

Samt förstås PMD:s beslut i registreringsärenden, denna gång tolv stycken.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200131093611-ae42ff6/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share