KO missade rejält


Christer Löfgren 2018-09-28


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
PMD – Vid en första anblick var det en i raden av Konsumentombudsmannens (KO) tillslag mot den usla sidan av telemarketing med ännu en utdömd marknadsstörningsavgift (böter). När Patent- och marknadsdomstolen (PMD) hade sagt sitt visade sig att KO saknade bevisning för nästan alla klavertramp de påstod att HF Group och Hybrid Flex hade gjort.

Man kan bli överraskad när man läser domar. Det visar sig att situationen inte alls är var den verkar, när bevisningen granskas.

Konsumentverket fick in mängder av anmälningar mot telemarketing av reparationstjänster för mobiler från HF Group. Anmälningarna, fast förhållandevis få, gällde Hybrid Flex som skötte själva callcenterverksamheten. De två bolagen är nära sammankopplade.

Anmälningarna gällde det ”klassiska”: fakturor skickade utan beställning, rätt information om ångerrätten, man sa/gav intryck av att man samarbetade med kundernas mobiloperatör samt var inte tydliga med inledningsvis att det var säljsamtal.

Konsumentombudsmannens (KO) stämde de två bolagen samt tre nyckelpersoner personligen vid Patent- och marknadsdomstolen (PMD).

KO såg allvarligt på det hela och höll samma linje som vid tidigare telemarketingfall. Det innebar bl.a. att man yrkade på högsta möjliga marknadsstörningsavgift, alltså 10 procent av omsättningen hos företagen.

Man kunde då tänka sig att KO hade en mycket stark bevisning, KO har nämligen fått klara besked från domstolarna relativt nyligen att det krävs ordentlig bevisning för att nå i mål med tunga yrkanden.

När PMD tittade närmare på det hela och bevisningen visade det sig emellertid att KO:s bevisning var milt sagt svag. Endast på en punkt fällde HF Group, och de tre personerna, nämligen när det gällde information om ångerrätten. De hade information om den, men inte tillräckligt tydligt. I övrigt friades bolagen och personer på alla punkter. Någon störningsavgift var förstås inte heller aktuell.

Noterbart är att bolagen om de tre ansåg att de inte alls hade begått något fel, och de fallen det blev fel hade de rättat alla. De ansåg att KO bara svartmålade dem. De anlitade inte heller något juridiskt ombud i PMD.

Domen kan överklagas.

Läs om detaljerna i KO:s bevismiss i kommande nummer av BrandNews.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share