Lättlöst kring SCAN BYGG


Christer Löfgren 2018-10-08


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297

PMD – Tvister kan var svårlösta, men de kan också var lättlösta. Till de sistnämnda hör definitivt tvisten om SCAN BYGG.


Scanbygg i Ystad AB vände sig till Bolagsverket för att få firman SCAN BYGG i Trosa AB hävd. Skälet var att det fanns förväxlingsrisk.

SCAN BYGG i Trosa satte sig på tvären, de två företagen är inte verksamma i samma del av landet och Scanbygg i Ystad har inte ägnat sig åt byggverksamhet på 11 år.

Eftersom de var oense hänvisades Scanbygg i Ystad till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) av Bolagsverket.

Väl i PMD medgav SCAN BYGG i Trosa att deras firma skulle hävas.

Scanbygg var därefter tysta, och yrkade inte enas på att få sina kostnader täckta.

PMD kunde därför i en extremt kort dom häva registreringen av SCAN BYGG.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share